Vej-eu.dk - Valg af vejkrydstype
KOMMENDE KURSERKURSUSOVERSIGTNYHEDERUNDERVISEREOM
  SØG
DATO21. november 2017 PRISKr. 4.600,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDScandic Silkeborg, Silkeborg FRIST22. september 2017
TID08.30 - 16.30 DAGE1
ANTAL25 deltagere LEDIGE AFLYST
KONTAKTAnn Charlott Veber
anv_k@vej-eu.dk, 20604836
Valg af vejkrydstype
Print
- lær at inddrage de rigtige hensyn og krav i planlægningen med sigte på projekteringen
Udbytte af kurset
Med udgangspunkt i vejreglerne for by og land og den nyeste viden om de forskellige vejkrydstyper sættes du i stand til at vurdere de enkelte typer og udvælge den bedst egnede i forhold til de lokale og konkrete vej- og trafikforhold i et kryds. Her er fokus på både nyanlæg og ombygning af eksisterende kryds samt relationen til nabokryds.
Det lærer du
» Gennemgang af krydstyper og deres elementer i basisudformningen: - Prioriterede vejkryds - Signalregulerede vejkryds - Forsatte kryds - Rundkørsler - Toplanskryds » Kortfattet præsentation af vigtige og særlige varianter til vejkrydstyperne (helle, kanalisering, trafikarealer for lette trafikanter og ekstra kørespor). » Generelle fordele og ulemper for hver vejkrydstype i forhold til følgende hensyn og krav: - Trafiksikkerhed - Kapacitet og fremkommelighed - Tilgængelighed for færdselshandicappede - Oversigtforhold - Lette trafikanter - Arealkrævende køretøjer - Æstetik, miljø og landskabstilpasning - Vejafmærkning og vejudstyr i øvrigt - Anlægs- og driftsøkonomi - Fremtidssikring » Forudsætninger for valg af krydstype. » Sidehældning og afvanding. » Valg af vejkrydstype i en kommune – hvordan foregår det konkret i praksis?
Sådan er kurset
Undervisningen er intensiv, og heri indgår undervisernes emne-præsentationer, gerne med erfarings-bidrag undervejs fra deltagere. Desuden indgår der en enkelt opgave i undervisningen.
Deltagere
Kurset henvender sig til ingeniører, arkitekter og mellemteknikere i offentlige vejforvaltninger og i rådgiverbranchen, der ønsker viden om de enkelte vejkrydstyper og deres varianter på planlægnings niveauet, herunder nødvendige hensyn til den efterfølgende projektering. Så kan de udarbejde forslag til, bedømme og godkende valget af den bedst egnede vejkrydstype i forhold til de lokale og konkrete vej- og trafikforhold i et kryds.
Undervisere
Undervisere er Ingeniør Carsten Møller, Silkeborg Kommune og Fagspecialist Stig V. Jeppesen, Sweco Danmark A/S.
Specielle forhold
Kursusleder er Civilingeniør, fagspecialist Stig V. Jeppesen, Sweco Danmark A/S. Øvrig underviser er en medarbejder fra en kommune. Hotel info: Kaffebuffet er til rådighed på ankomstdagen fra kl. 07.30
KONTAKT VEJ-EU
Sekretariatet
Bestyrelsen
Trainees
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk