Vej-eu.dk - Trafiksaneringer i byer
KOMMENDE KURSERBETALING MMNYHEDERUNDERVISEREOM
  SØG
DATO13. - 14. november 2018 PRISKr. 8.500,00 inkl. overnatning
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDRadisson Blu H.C. Andersen Hotel, Odense C FRIST14. oktober 2018
TID08.30 - 16.00 DAGE2
ANTAL20 deltagere LEDIGE 20 pladser
KONTAKTAnn Charlott Veber
anv_k@vej-eu.dk, 20604836
Trafiksaneringer i byer
Print
- få et indblik i planlægningsprocessen, vejreglerne og formidling af trafiksaneringer.
Udbytte af kurset
Du får at praktisk og teoretisk kendskab til at planlægge og udforme skitseforslag for ombygning af gader, veje og stier i byområder. Vi behandler indfaldsvejen til byen, den overordnede gade gennem bymidten og vejen ude foran skolen/børnehaven. Steder hvor flere trafikantgrupper mødes på tværs af vejen og med for lidt plads til at manøvrere. Vi kommer også ind på udtrykkene ” den selvforklarende vej” og ”shared space”.

Du får indsigt i vejreglerne for "Byernes Trafikarealer" og lærer at vælge de rigtige løsninger. Du får et indblik i at lede et projekteringsforløb fra idé til skitseprojekt i samarbejde med vejens brugere og naboer. Kurset omhandler ikke detailprojekteringen.

Det lærer du
»Byen, trafikanterne, uheldsoplysninger og trafikplaner som forudsætning for idéoplæg og skitseprojektering
»Vejreglernes opbygning og indhold.
»Valg af tværprofiler for gader, veje og stier til den selvforklarende vej
»Valg af løsning for vej- og stikryds, krydsninger og fartdæmpere
»Hvordan kan beplantning yde et trafiksikkerhedsmæssigt bidrag, ud over bare at se smukt ud
»Formidling til vejens brugere og visualisering af projektet
»Samarbejde med myndigheder, beboere, erhvervsdrivende og trafikanter
»Videndeling, hvor finder jeg oplysninger på nettet?
Sådan er kurset
Kurset er bygget op over en gennemgående projektopgave suppleret med foredrag, diskussioner, øvelser og besigtigelser.
Deltagere
Kurset henvender sig til planlæggere og projekterende ingeniører, arkitekter og mellemteknikere med begrænset eller nogen erfaring fra tekniske forvaltninger eller rådgivende firmaer.
Undervisere
Kursusleder er Trafiksikkerhedsrevisor Steen Eisensee, SE Trafik ApS. Øvrige undervisere er Landskabsarkitekt Benedikte Piil, Piil Landskabsarkitekt og Ingeniør Mie Haugsted Flindt, Orbicon.
KONTAKT VEJ-EU
Sekretariatet
Bestyrelsen
Trainees
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk