Vej-eu.dk - Vej- og klimakoordinatoruddannelsen, Design & teknikmodul del 2 (Værktøjer og metoder)
KOMMENDE KURSERBETALING MMNYHEDERUNDERVISEREOM
  SØG
DATO1. november 2018 PRISKr. 3.900,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDHUSET, Middelfart FRIST1. oktober 2018
TID09.00 - 17.00 DAGE1
ANTAL20 deltagere LEDIGE 18 pladser
KONTAKTAnn Charlott Veber
anv_k@vej-eu.dk, 20604836
Vej- og klimakoordinatoruddannelsen, Design & teknikmodul del 2 (Værktøjer og metoder)
Print
Erfaringer viser at alt for mange klimatilpasningsprojekter på veje og i byrummet ender med at være langt fra det planlagte. Derfor er der behov for øget uddannelse og videndeling inden for klimatilpasningsområdet.
Udbytte af kurset
Udfordringen med klimatilpasningsprojekter er oftest, at der er flere og mere komplicerede forhold at tage hensyn til, når veje og byrummet skal mere end blot håndtere almindelig trafik og trafiksikkerhed. Vej- og klimakoordinatoruddannelsen - Design & teknik fokuserer på at give deltagerne de nødvendige redskaber og det overblik, der gør dem i stand til selv at arbejde med design af klimatilpasningsløsninger i den ”helhedsorienterede vandhåndterings metode”.
Det lærer du
Uddannelsen består af 3 enkeltstående kursusdage, der kan tages samlet eller hver for sig: Uddannelsen består af tre enkeltstående kursusdage, der kan tages samlet eller hver for sig:

Del 1 - Kursus nr. 183203, den 29. august, HUSET, Middelfart - Du får grundlæggende forståelse for og indsigt i de fordele, muligheder og udfordringer, der findes, når du skal designer veje og byrum til at håndtere de stigende mængder regn. Her tages udgangspunkt i den såkaldte ”helhedsorienterede vandhåndterings metode”.

Del 2 - Kursus nr. 183207 den 1. november, HUSET i Middelfart: Du lærer om design, anlæg og drift af klimatilpasningsprojekter, og hvordan løsningerne designes, så de passer ind i det eksisterende byrum. Endelig er der fokus på de anderledes udfordringer ved finansiering og organisering af klimaprojekter i vej og byrum.

Del 3 - Kursus nr. 183208. 25 april 2019, studie tur, vælg mellem Københavnsområdet/Århusområdet - Med udgangspunkt i en studietur rundt til en række konkrete klimatilpasningsprojekter, deles vigtige erfaringer, der efterfølge kan bruges direkte i egne projekter. For deltagere på Sjælland/Fyn lavers studietur i Københavnsområdet og for deltagere fra Fyn/Jylland laves studietur i Århusområdet. Program til deltagerne ligger i kursusdatabasen 4 uger før studieture gennemføres.
Sådan er kurset
Uddannelsen består af 3 separate kursusdage, der kan gennemføres uafhængigt af hinanden. Tager du alle tre dage i sammenhæng, kan du efterfølgende anvende titlen: ”Vej- og Klimakoordinator med speciale i Design & teknik”. Arbejdsformen kombinerer faglige oplæg med miniworkshops, der tager udgangspunkt i et konkret projekt. Tredje kursusdag har form af en ekskursion til klimaprojekter. Se mere i programmet
Deltagere
Uddannelsen er målrettet anlægsfolk, trafikplanlæggere, landskabsarkitekter og andre, der har brug for en stærkere faglig forståelse for de fordele, muligheder og udfordringer, der er ved design, anlægning og drift af klimatilpasnings-løsninger på veje, pladser og i byrummet.
Undervisere
Kursusleder er Civilingeniør Søren Gabriel, Orbicon. Øvrige undervisere er Advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab og Peter Duus, Orbicon.
Specielle forhold
OBS! Vej- og klimakoordinatoruddannelsen (Design & teknik) har fokus på forståelse af vandhåndtering, teknik og design. Yderligere info om tilmelding: Ann Charlott Veber, anv_k@vej-eu.dk

Arbejder du allerede med projektledelse af vej- og klimatilpasningsløsninger, og ønsker redskaber til selv at planlægge, koordinere og styre vej- og klimatilpasningsprojekter effektivt fra start til slut, så er Vej- og klimakoordinatoruddannelsen (projektledermodul) måske noget for dig.
KONTAKT VEJ-EU
Sekretariatet
Bestyrelsen
Trainees
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk