Vej-eu.dk - Entrepriseret AB 92
KOMMENDE KURSERBETALING MMNYHEDERUNDERVISEREOM
  SØG
VEJ-EU holder sommerferielukket i uge 29+30. Du kan stadig booke plads på vores kurser.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os på info@vej-eu.dk, så svarer vi dig så snart vi er tilbage
DATO20. - 21. marts 2018 PRISKr. 8.900,00 inkl. overnatning
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDScandic Roskilde, Roskilde FRISTGennemført
TIDTirsdag den 20. marts: 09.30 - 21.30
Onsdag den 21. marts: 08.30 - 16.00
DAGE2
ANTAL25 deltagere TILMELDING Kontakt VEJ-EU
KONTAKTAnn Charlott Veber
anv_k@vej-eu.dk, 20604836
Entrepriseret AB 92
Print
- lær at forstå og fortolke entrepriserettens grundlov - OBS OBS - DER KOMMER ORIENTERING AF HØRINGSUDGAVEN TIL AB18 PÅ KURSET
Udbytte af kurset
Du får kendskab til de almindelige aftaleretlige regler og de særlige regler, der regulerer forholdene mellem de involverede parter - bygherre, entreprenør og leverandør. Der vil blive lagt særlig vægt på de praktiske juridiske problemstillinger inden for vejsektoren.
Det lærer du
»Udbud, aftaleindgåelse og fortolkningsregler (tilbudsindhentningsloven og aftalelov)
»AB 92, herunder entreprenørens ydelse, risiko og ansvar
»Tidsfristforlængelse, forsinkelse, dagbod, erstatning, godtgørelse
»Aflevering, 1-års og 5-års eftersyn
»Á-conto-betaling, betalingsplan, regningsregler, indeksregulering, slutopgørelse, forrentning
»Tilsyn og tilsynsfuldmagt, byggemøder, standsning af arbejdet, ophævelse, syn og skøn, sagkyndig beslutning og voldgift
»BUT, SB, TAG og TBL i de reviderede vejregler behandles i tilknytning hertil.
»Vinterbekendtgørelse samt pris- og tidcirkulæret
Sådan er kurset
Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem foredrag, diskussioner og opgaver, der drøftes i plenum.
Deltagere
Kurset er målrettet medarbejdere, der har erfaring i entreprenør- og tilsynsvirksomheder eller beskæftiger sig med udbud af entrepriser.
Undervisere
Kursusleder er Akademiingeniør, advokat. Henrik Fausing, Dansk Byggeri.
Specielle forhold
Kun Lommeudgave af AB 92 og den konsoliderede tilbudslov vil blive udleveret. Øvrige materiale er at finde elektronisk i kursusmappen.
KONTAKT VEJ-EU
Sekretariatet
Bestyrelsen
Trainees
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk