Vej-eu.dk - Entrepriseret AB18
KOMMENDE KURSERBETALING MMNYHEDERUNDERVISEREOM
  SØG
DATO14. - 15. juni 2018 PRISKr. 8.900,00 inkl. overnatning
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDComwell Middelfart, Middelfart FRIST15. maj 2018
TIDTorsdag den 14. juni: 09.30 - 21.30
Fredag den 15. juni: 08.30 - 16.00
DAGE2
ANTAL25 deltagere LEDIGE 18 pladser
KONTAKTAnn Charlott Veber
anv_k@vej-eu.dk, 20604836
Entrepriseret AB18
Print
Lær at håndtere bygge- og anlægsbranchens grundlove: Tilbudslov, udbudslov og AB 18 komplekset, samt aftale/tillæ
Udbytte af kurset
Der vil blive lagt vægt på de juridiske udfordringer indenfor vejsektoren, der omfatter udbud, forhandling, kontraktindgåelse og afvikling af entrepriser. Undervisningen lægger vægt på, at kursisterne får en indføring i - og en grundlæggende forståelse af aftaleindgåelse, tilbuds- og udbudslov samt det nye AB 18 kompleks.
Det lærer du
»Kendskab til udbudsreglerne: Tilbuds- og udbudslov
»
»Aftaleindgåelse: Udbud, tilbud, forhandling, accept, fuldmagt
»
»AB 18 komplekset: Samspillet mellem ABR18 og AB18,
»rådgiver- og entreprenørprojektering,
»projektgennemgang
»Planlægning af budget og tid:
»Hovedtidsplan, arbejds- og detailtidsplan, o
»Entreprenørens ydelse, risiko,
»kvalitetssikring og granskning,
» Bygherrens anvisnings- og ændringsret,
» Merbetaling og besparelser,
»Betaling, regulering efter indeks og ekstraordinære prisstigninger,
»Tilsyn, fuldmagter, tilsynsplan, byggemøder,
»Tidsfristforlængelse, hæftelse ved forsinkelse og forcering,
» Førgennemgang, aflevering, produktansvar og mangler,
»Tvister: Løsningstrappe, mægling og mediation, hurtig afgørelse, voldgift
Sådan er kurset
Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem oplæg og diskussioner i plenum - med mulighed for spørgsmål/svar
Deltagere
Kurset er målrettet medarbejdere inden for vejsektoren, der agerer som bygherre, projekterende, tilsyn og udførende
Undervisere
Kursusleder er Akademiingeniør, advokat. Henrik Fausing, Dansk Byggeri.
Specielle forhold
Underviser Henrik Fausing er medlem af AB-udvalget. Der udleveres en fysisk mappe til dette kursus
KONTAKT VEJ-EU
Sekretariatet
Bestyrelsen
Trainees
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk