Vej-eu.dk - Forebyggelse af stilladssvigt - C repetition
KOMMENDE KURSERBETALING MMNYHEDERUNDERVISEREOM
  SØG
DATO28. marts 2018 PRISKr. 1.800,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDNyborg Strand, Nyborg FRIST28. februar 2018
TID13.00 - 16.00 DAGE1
ANTAL20 deltagere LEDIGE 9 pladser
KONTAKTCarsten Bredahl Nielsen
carsten@vej-eu.dk, 20604831
Forebyggelse af stilladssvigt - C repetition
Print
Opdater din viden om forebyggelse af stilladssvigt
Udbytte af kurset
Du får en introduktion til nyheder og ændringer de sidste 5 år og får fornyet dit kursusbevis, så det gælder yderligere 5 år.
Det lærer du
»Nyheder og ændringer de sidste 5 år
»Eksamen
»Nyt kursusbevis

Som forberedelse til kurset skal du læse Tilsynshåndbogen, som du finder i KURSUSMAPPE. Du skal selv printe og medbringe et eksemplar til brug under eksamenen.

Sådan er kurset
På en eftermiddag får du en introduktion til nyheder og ændringer og gennemfører en eksamen, som skal bestås for at få et nyt kursusbevis. Du får resultatet af eksamenen inden kurset slutter.

Det kan anbefales generelt at:

1) Læse hele Tilsynshåndbogen
2) Studere indledningen - side 4 til og med side 12
3) Studere klarmeldingsskemaet - side 70 til og med side 73

Til eksamen må anvendes alt trykt materiale, men ikke mobiltelefon, PC, iPad o.l. - ligesom der ikke må snakkes.

Deltagere
Kurset henvender sig primært til teknikere, som ingeniører og bygningskonstruktører, der beskæftiger sig med brostilladser i forbindelse med anlæg og reparation, dvs. designere, stilladskoordinatorer og stilladstilsyn samt bygherrer.
Undervisere
Kursusleder er Civilingeniør Christian Munch-Petersen, EMCON A/S.
Specielle forhold
Repetitionskurset forudsætter, at deltagerne har et gyldigt kursusbevis for kurset "Forebyggelse af stilladssvigt - C". Kursusbeviset gælder i 5 år. Man skal være tilmeldt et repetitionskursus senest et halvt år efter udløb af grundkurset. Indtil kurset er gennemført, må man gerne arbejde med stilladser, men ikke virke som stilladskoordinator. Hvis man ikke er tilmeldt senest et halvt år efter udløb af grundkurset, skal man tage et nyt todages kursus.
KONTAKT VEJ-EU
Sekretariatet
Bestyrelsen
Trainees
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk