Trafiksikkerhedsrevision - seminar
Behold dit eksamensbevis som uddannet Trafiksikkerhedsrevisor
Udbytte af kurset
Vejdirektoratet afholder revisorseminarer to gange
om året.

Den direkte anledning er EU’s direktiv om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed (direktiv 2008/96/EF af 19. november 2008), som blev endeligt indarbejdet i dansk lovgivning med ”Bekendtgørelse om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed” fra december 2011.

I henhold til direktivet og bekendtgørelsen skal alle trafiksikkerhedsrevisorer, som udfører opgaver på det transeuropæiske vejnet, både have gennemført en uddannelse og deltage i ”regelmæssige opfriskningskurser”.
Deltagere
Vejdirektoratet har fastlagt, at man som uddannet revisor vil kunne opfylde direktivet i Danmark, hvis man hvert andet år deltager i mindst ét revisorseminar.

Hvis du fortsat ønsker at kunne foretage revisioner på det transeuropæiske vejnet i Danmark, skal man fremover deltage med højst to års mellemrum.
Undervisere
Kursusleder er Lektor, civilingeniør Adriaan Schelling, Danmarks Tekniske Universitet. Øvrig underviser er Civilingeniør Anders Møller Gaardbo, Vejdirektoratet.
DATO17. april 2018 PRISKr. 1.800,00
STEDHotel Fredericia, Fredericia FRIST15. marts 2018
ANTAL30 deltagere LEDIGE2 Pladser