Vej-eu.dk - Håndtering af udbud
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO12. november 2020 PRISKr. 4.800,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDNyborg Strand, Nyborg FRIST9. oktober 2020
TID09.00 - 16.00 DAGE1
ANTAL25 deltagere LEDIGE 23 pladser
KONTAKTCarsten Bredahl Nielsen
carsten@vej-eu.dk, 20604831
Håndtering af udbud
Print
Udbytte af kurset
Du får en basisviden eller mulighed for at ajourføres din basisviden. Kurset giver dig:
»Overblik over rammer og regler for udbud
»Styr på udbuds - og aftaleformer
»Overblik over de grundlæggende elementer, der indgår i planlægning af udbud
»Viden om de emner, der volder særlige udfordringer
»Overblik over og viden til at gennemføre udbudsprocesserne på en sikker måde

Kurset hviler på den ajourførte udgave af vejledningen "Håndtering af udbud". Ajourføringen samler bla. op på ændringer i udbudsloven fra 1. januar 2016.

Det lærer du
Kurset giver dig på en komprimeret dag et aktuelt overblik over tre centrale temaer, når du har med udbud at gøre i dit job:

1. Udbudsregler og rammer

» Udbudsloven og tilbudsloven
» Udbud af bygge- og anlægsarbejder, af drift, af vedligehold, af vareindkøb og af tjenesteydelser og rådgivning
» Tærskelværdier
» Udbudsmaterialet – oversigt over paradigmer og vejregler
» Særlige erklæringer, herunder Det fælleseuropæiske udbudsdokument (ESPD)

2. Udbudsstrategier, udbuds- og aftaleformerformer

» Elementer i en udbudsstrategi - udbudsplan
» Udbudsformer
» Entrepriseformer
» Rammeaftaler
» Ændringer i aftaler
» Paralleludbud

3. Udbudsprocessen

» Procesforløb ved udbudsformerne
» Bekendtgørelser/annoncering
» Udelukkelse – egnethed
» Ukonditionsmæssige tilbud
» Vurdering af tilbud, point – og prismetode
» Alternative tilbud, forbehold
» Forhandlinger
» Kommunikation i tilbudsfasen
» Meddelelse om tildeling
» Stand still
Sådan er kurset
Tilmeldte deltagere kan senest tre dage inden kurset sende spørgsmål til korsuslederen Mogens Høgsted, mh@viveconsult.dk.

Disse spørgsmål vil blive taget op og belyst på kurset.

Senior Projektchef Inge Damsgaard, Rambøll, er fagsekretær i Vejregelgruppen

Torkil Schrøder-Hansen, Dansk Byggeri, arbejder med rådgivning i udbuds- og entrepriseret. Med sin fortid i Vejdirektoratet belyser Torkil håndtering af udbud fra både ordregiver og tilbudsgiver/bygherre- og entreprenørsiden.

Mogens Høgsted, Vive Consult, er udbudsrådgiver og kursusleder. Mogens har for vejregelgruppen Struktur og jura været faglig sekretær på ajourføringen af vejledningen.

Deltagere
Kurset henvender sig til alle medarbejdere hos bygherrer og driftsherrer og entreprenører, som er i berøring af udbud i deres daglige arbejde.
Undervisere
Kursusleder er Akademiingeniør Mogens Høgsted, Vive Consult. Øvrige undervisere er Advokatfuldmægtig Torkil Schrøder-Hansen, Dansk Byggeri og Senior Projektchef Inge B. Damsgaard, Rambøll Danmark A/S.
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk