Vej-eu.dk - Tilfredse borgere og projekter til tiden
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO15. april 2020 PRISKr. 4.800,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDScandic Hotel Glostrup, Brøndby FRISTGennemført
TID09.00 - 16.00 DAGE1
ANTAL25 deltagere LEDIGE AFLYST
KONTAKTHanne Tuegaard
hanne@vej-eu.dk, 20604835
Tilfredse borgere og projekter til tiden
Print
Vejprojekter holder sig ikke under radaren! Proaktiv til kommunikation til borgerne kan gøre borgere og virksomheder mindre utilfredse og sikre, at vej- & anlægsprojekter bliver færdige til tiden.
Udbytte af kurset
Opmærksomhed på at kommunikere i øjenhøjde og til rette tid.

Evne til at tilrettelægge din kommunikation, så den matcher projektets tidsplan og understøtter fremdriften.

Du ønsker at overbevise borgere og virksomheder om fordelene ved de vej- og anlægsprojekter, du er med til at planlægge og gennemføre.
Det lærer du
Kurset giver dig retoriske værktøjer og kommunikationsmodeller, der vil styrke din evne til at kommunikere med borgere og virksomheder, så du undgår utilfredshed og forsinkelser.

Helt konkret lærer du at:

»Lave en kommunikationsplan og identificere de vigtigste grupper af borgere og virksomheder.
»Prioritere forskellige kommunikationsindsatser, så du når de alle de borgere og virksomheder, der bliver berørt af vejprojekter - fx borgermøder og andre fysiske interaktioner, opsøgende pressearbejde og indsatser på sociale medier.
»Kommunikere proaktivt. Vej- og anlægsprojekter i det fysiske, offentlige rum holder sig ikke under radaren. Du skal ud med dit budskab. Dermed sparer du og dine kollegaer tid på ikke at skulle besvare klager.
»Svare på kritik på en saglig og imødekommende facon. Kritikken vil ramme, men med kommunikation i øjenhøjde kan du reducere omfanget og risikoen for en decideret "shitstorm".


Kurset er opbygget, så du anvender kommunikationsværktøjer på din egen case. Derved kombinerer kurset det fag-faglige (fx ny EU-lovgivning og/eller nye teknologier) med nyeste forskning inden for retorik, beslutningsteori og adfærdspsykologi (nudging).
Sådan er kurset
Bedre kommunikation er en praktisk kompetence, ikke en teoretisk ørkenvandring. Kurset er derfor bygget op om korte præsentationer fra underviser, diskussioner og case-baserede øvelser.
Medbring en case! Kurset giver størst udbytte, når du som deltager arbejder med en aktuel case, fx et vejprojekt, der berører både borgere og lokale virksomheder.
1 dags varighed fra kl. 9.00-16.00 inkl. frokostpause.
Deltagere
Vej-specialister i kommuner, regioner og stat.
Ingeniører, projektledere og kommunikationsfolk, der har ansvar for, at vejprojekter er færdige til tiden.
Undervisere
Underviser er Seniorrådgiver Karen Bendix Terp, Rhetorica.
Specielle forhold
Kurset leveres af Rhetorica, der igennem mange år har rådgivet og træning fagfolk i såvel offentlig som privat sektor.
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk