Vej-eu.dk - Den gode kommunikation til trafikanter
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO22. oktober 2020 PRISKr. 5.700,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDComwell Sorø, Sorø FRIST18. september 2020
TID09.00 - 16.30 DAGE1
ANTAL20 deltagere LEDIGE 20 pladser
KONTAKTHanne Tuegaard
hanne@vej-eu.dk, 20604835
Den gode kommunikation til trafikanter
Print
Inddrag, oplys og skab en konstruktiv anlægsproces
Udbytte af kurset
På kurset møder du tre erfarne projektledere fra Odense Kommune, Københavns Kommune og Vejdirektoratet, der fortæller hvordan de har brugt proaktiv kommunikativ og inddragelse til at minimere modstand og dermed opnå en konstruktiv anlægsproces.
Der vil være fokus på:
»Sådan fortæller du den gode historie: Sæt visionen og fordelene i fokus
»Gør interessenterne til medspillere: Inddrag og orienter i god tid
»Giv overblik on location: Skab synlighed og forståelse der, hvor projektet sker.
Det lærer du
Kurset skal sætte dig i stand til at:
»Se og formidle den gode historie
»Inddrage relevante parter på en hensigtsmæssig måde
»Skabe synlighed og overblik on location
Sådan er kurset
Du kender sikkert eksempler på projekter, der er blevet forsinket og besværliggjort af naboklager og dårlig presse.
Der er mange interesser i spil, når der planlægges, men de fleste problematikker kan håndteres proaktivt. Ved at fortælle de gode historier, gå i dialog med de relevante interessenter og kommunikere tydeligt on location kan du skabe en konstruktiv anlægsproces.

Kurset er et heldagskursus opbygget som en vekselvirkning mellem:
» Erfaringsbaserede oplæg
» Konkrete værktøjer til kommunikation og inddragelse
» Casearbejde, hvor du sætter den nye viden i spil
Deltagere
Planlæggere i byen og på landet, Ingeniører, Trafikplanlæggere, Projektledere.
Undervisere
Undervisere er Ingeniør Jesper Monbjerg Holck, Vejdirektoratet og Projektlder Peter Johannessen, Københavns Kommune.
Specielle forhold
Læs venligst programmet, idet der meget gerne må indsendes 3 Cases, realteret til de 3 indlæg forud for gruppearbejdet.
Cases kan indsendes til anv_k@vej-eu.dk 14 dage inden kurset.
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk