Vej-eu.dk - Vejjura for byggesagsbehandlere og lokalplanlæggere
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO10. juni 2020 PRISKr. 5.500,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDScandic Hotel Glostrup, Brøndby FRISTGennemført
TID09.00 - 16.00 DAGE1
ANTAL25 deltagere LEDIGE AFLYST
KONTAKTCarsten Bredahl Nielsen
carsten@vej-eu.dk, 20604831
Vejjura for byggesagsbehandlere og lokalplanlæggere
Print
Få overblik over hvordan veje er reguleret og få et bedre samspil med din byggesag eller lokalplan.
Udbytte af kurset
Efter kurset har du et overblik over vejes regulering og reguleringens indflydelse på lokalplanen og byggesagen. Du har også fået kendskab til vejreglernes anvisninger om udformning af vej.
Det lærer du
Kurset indeholder en gennemgang af, hvordan veje er reguleret og kan reguleres, samt en grundlæggende forståelse af vejtyper, vejadgangskrav mv.

Hovedemnerne som behandles er:
»Vejtyper (offentlig vej, privat fællesvej m.v.) og deres regulering
» Hvem må færdes på vejen, herunder vejrettigheder
» Udformning af vejarealer og overblik over vejreglernes anvisninger
» Planlægning af vejarealer og anlæg af vej
»Adgange og kravet om vejadgang
»Byggelinjer og oversigtsarealer


Herudover kommer vi også omkring ofte forekommende diskussionspunkter som fx:
» Vendepladser, er de et lovkrav?
» Samspillet mellem Byggeloven § 10a og den private fællesvej
» Kan lokalplanen stifte en vejret?
»Hvordan ser du om vejen er offentlig eller privat?

Sådan er kurset
Kurset er baseret på præsentationer af de enkelte emner krydret med praktiske eksempler, samt faglig diskussion om emnerne.
Deltagere
Kurset henvender sig til primært til byggesagsbehandlere og lokalplanlæggere. Der tages udgangspunkt i, at du som kursist kun har et begrænset kendskab til vejes regulering.
Undervisere
Kursusleder er Landinspektør Finn Kjær Christensen, Aalborg Universitet, Inst. for Planlægning. Øvrig underviser er Ingeniør Torben Jørgensen, Viborg Kommune.
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk