Vej-eu.dk - Entrepriseret AB18
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO26. - 27. oktober 2020 PRISKr. 8.900,00 inkl. overnatning
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDScandic Hotel Glostrup, Brøndby FRIST25. september 2020
TIDMandag den 26. oktober: 09.00 - 20.30
Tirsdag den 27. oktober: 09.00 - 16.00
DAGE2
ANTAL25 deltagere LEDIGE AFLYST
KONTAKTAnn Charlott Veber
anv_k@vej-eu.dk, 20604836
Entrepriseret AB18
Print
Kurset handler overvejende om entrepriseretten og AB 18, men også om tilbud og aftaler, ligesom der vil være en kort gennemgang af ABR 18.
Udbytte af kurset
Kursisten vil blive godt kendt med reglerne, der gælder mellem bygherren og entreprenøren (hovedentreprenøren og underentreprenøren) - AB 18, men også reglerne, der gælder forud for aftalen i forbindelse med tilbud og aftaleindgåelse.
Det lærer du
I Danmark har vi haft tradition for at indgå entrepriseaftaler under vilkårene fastsat i AB 92. Disse aftalevilkår har været genstand for forhandling i to et halvt år, hvilket har udmøntet sig i et nyt aftalesæt - AB 18.

Forhandlingspartnerne, der har bestået af repræsentanter for bygherrerne, entreprenørerne og rådgiverne, har naturligt nok haft meget modsatrettede interesser, hvilket har betydet et kompromis med skærpelser og nye procedurer.

På kurset vil du få indføring i AB 18's bestemmelser med fokus på de risici og procedurer, der skal håndteres i forbindelse med tilbud, aftaler og under udførelsen.

Vi tager fat i de vigtigste emner indenfor aftaler og de nye AB-regler. Overskrifterne på disse er:


»Overslag, tilbud og aftaleindgåelse
»Kort om ABR 18
»Introduktion til AB 18
»Funktionsudbud og projektgennemgang
»Sikkerhedsstillelse
»Betaling, modregning og standsning
»Risiko for hændelige skader og forsikring
»Tilsyn og byggemøder
»Når tingene ikke går som planlagt - ændringer
»Tidsfristforlængelse
»Forsinkelse - mellemterminer - dagbod og erstatning
»Føraflevering, 1. års gennemgang og 5. års eftersyn
» Mangler, afhjælpning og ansvar
»Konflikter og løsninger
Sådan er kurset
Kurset indledes med en gennemgang af tilbud og aftaler, hvorefter de enkelte emner i de nye AB-regler behandles. Der tages afsæt i de dagligdags problemer, der kendes fra hverdagen.

Undervisningen er sammensat således, at der er masser af plads og tid til diskussioner og opgaver med afsæt i kursisternes oplevelser fra hverdagen.

Spørgsmål om stort og småt er velkomne og drøftes i fællesskab.
Deltagere
Entreprenører, bygherrer, rådgivere og andre der arbejder med AB-reglerne.
Specielle forhold
Juridisk chef og advokat Helena Bente har siddet med i et underudvalg under FRI og Danske Ark i forbindelse med revisionen af AB-reglerne, og har i øvrigt en meget erfaring med undervisning i både rådgiverret samt entrepriseret.

Der udleveres en fysisk kursusmappe til dette kursus.
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk