Vej-eu.dk - Privatvejsloven I
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO22. april 2020 PRISKr. 3.100,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDScandic Hotel Glostrup, Brøndby FRISTGennemført
TID09.00 - 16.30 DAGE1
ANTAL10 deltagere LEDIGE AFLYST
KONTAKTCarsten Bredahl Nielsen
carsten@vej-eu.dk, 20604831
Privatvejsloven I
Print
Udbytte af kurset
De private fællesveje er meget borgerrettede og giver ofte anledning til lange og besværlige sager i forvaltningen. Vi vil forsøge at gøre sagerne lidt lettere.

Danmarks 98 kommunalbestyrelser er vejmyndighed for de private fællesveje i deres kommuner.
Den samlede længde af de private fællesveje er registreret til ca. 24.000 km, altså ¼ af de samlede danske vejnet.

Men bag dette tal gemmer sig et stort mørketal af ikke-registrerede privat fællesveje og udlæg af private fællesveje.
Det lærer du
På dette kursus vil vi give dig et overblik over privatvejslovens indhold, således at du får en god fornemmelse for, hvad der er reguleret i privatvejsloven.

Vi vil på dette kursus koncentrere os om følgende:
»Privatvejslovens definitioner
»Hvad er en privat fællesvej
»Hvad er vejret
»Udlæg og anlæg
»Private fællesveje på landet

Så hovedudbyttet af dette kursus skulle gerne være, at du får en langt sikrere fornemmelse for, hvad der er privatretligt, og hvad vejmyndigheden kan tage stilling til eller skal undersøge.
Sådan er kurset
Gennem de planlagte 3 kurser er det vores ambition, at du får et sikkert kendskab til privatvejslovens regler, således at afgørelser truffet efter privatvejslovens regler bliver rigtige første gang, hvilket forøger tilliden til den kommunale forvaltning.

En anden og meget vigtig indsigt, vi gerne vil give dig, er at kunne sondre mellem de spørgsmål, som vejmyndigheden kan og skal forholde sig til, og spørgsmål som er af privatretlig karakter og dermed må henvises til afklaring ved domstolene.

Endelig vil vi hele vejen gennem kurset bruge og anskueliggøre anvendelse af centrale forvaltningsretlige principper, f.eks. notatpligt, partshøring og begrundelse.
Deltagere
Disse kurser retter sig især til såvel medarbejdere hos vejmyndighederne som deres eksterne rådgivere, der medvirker til den daglige administration af de private fællesveje.

Du vil nok få større udbytte af kursusrækken, hvis du har arbejdet med private fællesveje og dermed kan relatere undervisningen til din dagligdag. Men hvis du er ny, vil du også kunne få stort udbytte og være bedre klædt på til at gå i gang med administration af private fællesveje.
Undervisere
Undervisere er Specialkonsulent Lene Merete Priess, Vejdirektoratet og Fuldmægtig Søren Peter Kongsted, Vejdirektoratet.
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk