Vej-eu.dk - Privatvejsloven III
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO31. marts 2020 PRISKr. 3.100,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDScandic Hotel Glostrup, Brøndby FRISTGennemført
TID09.00 - 16.30 DAGE1
ANTAL25 deltagere LEDIGE AFLYST
KONTAKTAnn Charlott Veber
anv_k@vej-eu.dk, 20604836
Privatvejsloven III
Print
Udbytte af kurset
Vi bevæger os på dette kursus ind på de områder, hvor der opstår flest klagesager, og hvor der ofte hos vejmyndigheden er tale om mange ensartede sager.

Vi vil derfor på dette kursus betone vigtigheden af, at du konkret forholder dig til en ansøgning, holder denne op imod kommunens praksis, og i din afgørelse tydeligt forklarer, hvordan du har afvejet de forskellige hensyn i sagen.
Det lærer du
Private fællesveje i byer og bymæssige områder.

På dette kursus koncentrerer vi os om:

»Vedligeholdelse af private fællesveje
»De forskellige former for råden over private fællesveje, herunder trafikregulering på private fællesveje
Sådan er kurset
Gennem de planlagte 3 kurser er det vores ambition, at du får et sikkert kendskab til privatvejslovens regler, således at afgørelser truffet efter privatvejslovens regler bliver rigtige første gang, hvilket forøger tilliden til den kommunale forvaltning.

En anden og meget vigtig indsigt, vi gerne vil give dig, er at kunne sondre mellem de spørgsmål, som vejmyndigheden kan og skal forholde sig til, og spørgsmål som er af privatretlig karakter og dermed må henvises til afklaring ved domstolene.

Endelig vil vi hele vejen gennem kurset bruge og anskueliggøre anvendelse af centrale forvaltningsretlige principper, f.eks. notatpligt, partshøring og begrundelse.
Deltagere
Disse kurser retter sig især til såvel medarbejdere hos vejmyndighederne som deres eksterne rådgivere, der medvirker til den daglige administration af de private fællesveje.

Det er ikke nødvendigt, at du har været med på kursus I. Hvis du alene arbejder med private fællesveje i byer og sommerhusområder, kan du med stort udbytte være med her.
Undervisere
Kursusleder er Chefkonsulent Ivan Skaaning Hansen, Vejdirektoratet. Øvrig underviser er Seniorjurist Tom Løvstrand Mortensen, LIFA A/S Landinspektører.
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk