Vej-eu.dk - Rådgiveraftaler for anlægsarbejder - ABR 18 og ABR 18 forenklet
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO14. maj 2020 PRISKr. 4.500,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDHotel Opus Horsens, Horsens FRISTGennemført
TID10.00 - 16.30 DAGE1
ANTAL25 deltagere LEDIGE AFLYST
KONTAKTAnn Charlott Veber
anv_k@vej-eu.dk, 20604836
Rådgiveraftaler for anlægsarbejder - ABR 18 og ABR 18 forenklet
Print
Kurset er omhandler reglerne vedrørende aftaler mellem bygherren og rådgiveren, herunder ABR 18 og ABR 18 forenklet.
Udbytte af kurset
Kursisten vil blive godt kendt med reglerne, der gælder mellem bygherren og rådgiveren (samt total-rådgiveren og underrådgiveren, totalentreprenøren og rådgiveren), men også reglerne, der gælder forud for aftalen i forbindelse med tilbud og aftaleindgåelse.
Det lærer du
I Danmark har vi haft tradition for at indgå entrepriseaftaler under vilkårene fastsat i ABR 89. Disse aftalevilkår har været genstand for forhandling i tre år, hvilket har udmøntet sig i et nyt aftalesæt - ABR 18.

Forhandlingspartnerne, der har bestået af repræsentanter for bygherrerne, entreprenørerne og rådgiverne, har naturligt nok haft meget modsatrettede interesser, hvilket har betydet et kompromis med skærpelser og nye procedurer.

På kurset vil du få indføring i ABR 18's bestemmelser med fokus på de risici og procedurer, der skal håndteres i forbindelse med tilbud, aftaler og under udførelsen.

Vi tager fat i de vigtigste emner indenfor aftaler og de nye ABR-regler. Overskrifterne på disse er:
»Overslag, tilbud og aftaleindgåelse
»Kort om AB 18
»Introduktion til ABR 18
»Entreprenørprojektering
»Betaling, modregning og standsning
»Forsikring
»Tilsyn og byggemøder
»Når tingene ikke går som planlagt - ændringer
»Tidsfristforlængelse
»Forsinkelse - mellemterminer - dagbod og erstatning
»Mangler, afhjælpning og ansvar
»Konflikter og løsninger
Sådan er kurset
Kurset indledes med en gennemgang af tilbud og aftaler, hvorefter de enkelte emner i de nye ABR-regler behandles. Der tages afsæt i de dagligdags problemer, der kendes fra hverdagen.

Undervisningen er sammensat således, at der er masser af plads og tid til diskussioner og opgaver med afsæt i kursisternes oplevelser fra hverdagen.

Spørgsmål om stort og småt er velkomne og drøftes i fællesskab.
Deltagere
Entreprenør, bygherre, rådgiver eller andre der arbejder med ABR-reglerne.
Specielle forhold
Juridisk chef og advokat Helena Bente har siddet med i et underudvalg under FRI og Danske Ark i forbindelse med revisonen af AB-reglerne, og har i øvrigt en meget bred erfaring med undervisning i både rådgiverret samt entrepriseret
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk