Vej-eu.dk - Miljøvurdering af vej- og klimatilpasningsprojekter
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO27. maj 2020 PRISKr. 3.500,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDHotel Opus Horsens, Horsens FRISTGennemført
TID08.30 - 16.00 DAGE1
ANTAL5 deltagere LEDIGE AFLYST
KONTAKTCarsten Bredahl Nielsen
carsten@vej-eu.dk, 20604831
Miljøvurdering af vej- og klimatilpasningsprojekter
Print
Udbytte af kurset
Det er afgørende at komme godt fra start, når nye veje anlægges, eksisterende veje ændres, eller der iværksættes et klimatilpasningsprojekt.

Kurset giver dig et godt overblik over de grundlæggende regler og relevant praksis, der er afgørende at have kendskab til, ved miljøkonsekvensvurdering af bl.a. vejanlæg og klimatilpasningsprojekter.

Du vil med fokus på kravene til miljøscreening få overblik over de kriterier, der må og skal inddrages i en screeningsafgørelse.

Vi vil også belyse reglernes samspil med EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, herunder særligt reglerne i habitatdirektivet om konsekvensvurderinger af Natura-2000 områder.

Du vil blive opdateret på den seneste relevante praksis fra klagenævn, danske domstole og EU-Domstolen.

Det lærer du
Du får en grundlæggende indsigt i de bestemmelser, der afgør, om et konkret vej- eller klimaprojekt skal underlægges en miljøvurdering.

Kurset giver bl.a. deltagerne indsigt i:
Sondringen mellem projekt og plan/program
Kravene til screening
Forståelse af aktivitetskategorierne på bilag 2.

Herudover får du indsigt i:
Korrekt afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten
Kvalitetskrav til miljøkonsekvensrapporten samt myndighedens forpligtelser ved gennemgang heraf
Kravene til en afgørelse om tilladelse.

I øvrigt ser vi nærmere på reglernes samspil med habitatdirektivet og konsekvensvurderinger af Natura-2000 områder, ligesom vi kort belyser de retlige konsekvenser, hvis reglerne ikke iagttages korrekt.
Sådan er kurset
Undervisningsformen på kurset vil være en kombination af gennemgang af relevante regelsæt og domme, inddragelse af praktiske eksempler, herunder gerne deltagernes egne erfaringer, samt evt. et par korte seancer, hvor der gives mulighed for at prøve kræfter med nogle praktiske relevante problemstillinger, der er indbygget i miljøvurderingsloven.

Du opfordres til at fremsende en konkret case til underviser senest 14 dage inden kursusdagen, samt medbringe den på dagen.

Deltagere
Der er tale om et tværfagligt kursus, der henvender sig til miljømedarbejdere, fysiske planlæggere, miljø-og naturplanlæggere og øvrige sagsbehandlere, der arbejder med vej- og klimaprojekter, eller vil komme til at gøre det.

Undervisere
Kursusleder er Senioradvokat (L) Tina Toft, HORTEN Advokatpartnerselskab.
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk