Vej-eu.dk - VVM i vej og klimaprojekter
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO27. maj 2020 PRISKr. 3.500,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDHotel Opus Horsens, Horsens FRIST24. april 2020
TID08.30 - 16.00 DAGE1
ANTAL20 deltagere LEDIGE 17 pladser
KONTAKTAnn Charlott Veber
anv_k@vej-eu.dk, 20604836
VVM i vej og klimaprojekter
Print
Udbytte af kurset
VVM-reglerne sætter rammen for rigtig mange projekter - både når nye veje skal anlægges og ikke mindst når eksisterende veje skal ændres, f.eks. ved klimatilpasningsprojekter.

Det er afgørende at komme rigtigt fra start med VVM i vej - og klimaprojekter, idet VVM’en vil sætte rammen for projektet fra projektering til anlæg.

Gennem afgørelser og cases vil VVM-reglerne blive belyst i forhold til projekter, der relaterer sig til veje.

Derudover vil vi også gennemgå de øvrige miljøretlige aspekter, som vil have indflydelse på VVM’en, herunder habitat reglerne og nationale beskyttelsesregler. De afledede tilladelser og dispensationer, som et projekt vil være forbundet med - herunder forholdet til den udførte VVM-screening eller VVM-redegørelse.

Indlægget retter sig til både sagsbehandlere og rådgivere, som arbejder med projekter inden for vejområdet- herunder klimatilpasningsprojekter.
Du vil gennem kurset få et grundlæggende overblik over VVM-reglernes procedurekrav.
Derudover vil vi mere konkret se på anlæg og ændring af vejprojekter - herunder de forhold, man skal være særlig opmærksom på, når man enten som bygherre eller rådgiver skal arbejde med vejprojekter.
Emnerne vil blive belyst gennem de nyeste relevante afgørelser, domme og cases inden for området.
Det lærer du
Kurset gennemgår de generelle og grundlæggende VVM-regler og relevant lovgivning.
Derudover særlige forhold der gør sig gældende ved VVM i forbindelse med anlægsprojekter inden for vejområdet.

De særlige miljøretlige aspekter, der sig gældende i denne sammenhæng vil endvidere blive gennemgået.
Endeligt gennemgås de særlige tilfælde, hvor kommunale vejprojekter knytter sig til statsveje enten i forbindelse med kommuneveje, der ændres i forbindelse med et større anlægsprojekt samt de tilfælde, hvor der efterfølgende etables ramper, stibroer mv.
Sådan er kurset
Kurset vil være en vekselvirkning mellem gennemgang af de relevante regelsæt samt domme, cases og gerne deltagernes egne erfaringer. Du opfordres til at tage en case med og fremsende den til undervisere minimum 14 dage før kursusdagen starter
Deltagere
Kurset retter sig til sagsbehandlere og andre inden for vej, plan og miljøområdet samt rådgiver, der beskæftiger sig med vej og anlægsprojekter, eller vil komme til at gøre det.

Kurset vil klæde dig og dine kolleager på til at møde andre relevante interessenter (politikere, rådgivere mfl. når du møder et VVM projekt.

Kurset bliver udbud i 2019 2021 og 2023
Undervisere
Underviser er Advokat (L) Tina Toft, DAHL Advokatpartnerselskab, Randers.
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk