Vej-eu.dk - Cykeltrafik - Få styr på cykelplanlægningen
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO13. - 14. maj 2020 PRISKr. 8.300,00 ekskl. overnatning
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDScandic Hotel Hvidovre, Hvidovre FRISTGennemført
TIDOnsdag den 13. maj: 09.00 - 16.00
Torsdag den 14. maj: 09.00 - 16.00
DAGE2
ANTAL20 deltagere LEDIGE AFLYST
KONTAKTCarsten Bredahl Nielsen
carsten@vej-eu.dk, 20604831
Cykeltrafik - Få styr på cykelplanlægningen
Print
Planlægning og dimensionering af cykeltrafik og anlæg for cykeltrafik
Udbytte af kurset
Du får et indblik i lovgivning, regler og planlægningsmetodik inden for cykeltrafik, så du bliver klædt på til at foretage cykelplanlægning og til at bestille og vurdere rådgivning.
Du får også indblik i aspekter som sikkerhed, miljøforhold samt cyklisters særlige problemstillinger inden for f.eks. Skoletrafik og parkering.
Det lærer du
»Love og regler om cykeltrafik (vejregler, færdselslov mm.)
»Ansvarsfordeling mellem kommuner, Vejdirektoratet, politiet og andre myndigheder
»Sammenhæng med byplanlægning
»Sammenhæng med kollektiv trafik
»Datagrundlag
»Tekniske krav til cykelstier
» Kapacitetsberegninger
»Cykling og trafiksikkerhed
»Cykling for skolebørn
»Cyklingens positive effekt på miljø, sundhed, trængsel mm.
»Supercykelstier
»Cykelparkering
»Hvordan får vi flere til at cykle?
Sådan er kurset
Vi gennemgår emnerne både ud fra teorien og med eksempler fra den virkelige verden. Kurset veksler mellem oplæg og diskussioner i grupper eller i plenum. Og selvfølgelig skal vi også ud og cykle en tur. Deltagerne er velkomne til at medbringe konkrete sager fra deres egen hverdag, som - afhængigt af tid og omfang - kan blive behandlet på kurset.
Deltagere
Kurset henvender sig især til planlæggere hos kommuner, men også andre grupper, f.eks. rådgivere, kan have udbytte af kurset.
Undervisere
Kursusleder er Civilingeniør Henrik Køster, COWI A/S.
Specielle forhold
Der indgår korte cykelture i kurset. Cykler stilles til rådighed for deltagerne, men man er selvfølgelig velkommen til at medbringe egen cykel.

Relaterede kurser
Mere viden om cykelplanlægning kan eksempelvis tilegnes på:
» Nye Cykelstier? - Husk detaljerne!
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk