Vej-eu.dk - Fodgængermobilitet & Superfortove
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO24. marts 2020 PRISKr. 4.200,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDComwell Aarhus, Århus C FRISTGennemført
TID08.30 - 16.30 DAGE1
ANTAL25 deltagere LEDIGE AFLYST
KONTAKTCarsten Bredahl Nielsen
carsten@vej-eu.dk, 20604831
Fodgængermobilitet & Superfortove
Print
Fodgængere i by- og trafikplanlægningen
Der har længe været fokus på at forbedre forholdene for cyklister og den kollektive trafik for at styrke mobiliteten i og mellem vores byer. Fodgængerne ender ofte med et begrænset areal, som de deler med udstillingsvarer og andet byinventar. Hvis vi skal have flere til at vælge at gå, og gå længere, må vi sikre god fodgængermobilitet med øget tilgængelighed for alle, og varierede oplevelser på fodgængernes præmisser.

Hvordan sikrer vi i praksis, at fodgængere får et større fokus i ”bylivspuslespillets” kamp om pladsen? Hvordan kan indsatsen for fodgængere lykkes bedre? En del af svaret findes i en omstilling af vores mindset i trafikplanlægningen, herunder den organisatoriske og økonomiske tilgang samt fokus på superfortove som redskab til at opnå grøn mobilitet.
Udbytte af kurset
Deltageren vil efter kurset:
» Have indsigt i Superfortovets dogmer
»Have indsigt i gældende vejregler og normer vedr. fodgængertrafik i DK
»Have overblik på typiske udfordringer for fodgængere
»Kende metoder til at fremme bedre fodgængerforhold
»Være i stand til at perspektivere på gangtrafikkens betydning for sammenhængskraften i byen
»Have forståelse for dimensionering, designkrav og funktioner der kan styrke fodgængerforholdene
»Være i stand til at arbejde målrettet med løsningsmetoder
» Kunne arbejde med Superfortove i praksis
Det lærer du
Gennem kurset bliver du klædt på til at varetage en bred vifte af problemstillinger i forbindelse med planlægning, prioritering og projektering af gangtrafik i byerne, herunder løsningsmetoder til at sikre bedre fodgængerforhold, fx gennem superfortove.

»Planlægge fodgængerforhold i samspil med kollektiv trafik, cykeltrafik og biltrafik
»Arbejde med normer for fodgængertrafik (danske)
»Styrke mobilitet gennem bedre fodgængerforhold, og bedre design/udformning af fortove
»Søge efter integrerede løsninger, der afspejler stedets ånd, løser et kompleks af behov og tilvejebringer attraktive fortove i universelt design
»Gang øger folkesundhed og mobilitet
»Arbejde med superfortovsdogmer og konkrete redskaber, der motiverer os til at gå mere og længere i byen
»Bedre forhold for fodgængere er helhedstænkning med både hurtige og langsigtede gevinster for individ og samfund
Sådan er kurset
Kurset er et heldagskursus, der veksler mellem indlæg, dialog og workshop. Første halvdel af dagen har fokus på viden, mens anden del af kurset er øvelser hvor du har mulighed for at bringe dig selv og dine egne cases i spil. Du kan læse mere om kurset her

Du lærer andre at kende og kan udbygge dit faglige netværk.

Der er fuld forplejning på kurset med morgenmad, frokost og drikke.

Deltagere
Kurset er for dig, der arbejder med byplanlægning, trafik- og mobilitetsplanlægning samt design af fodgængerruter, fortove og uderum.

Det faglige indhold er relevant for planlægningsmyndigheder, vejforvaltninger, landskabsarkitekter, ingeniører, trafik- og byplanlæggere, repræsentanter fra organisationer m.fl.

Undervisere
Kursusleder er Markedschef Michael Sørensen, Via Trafik. Øvrig underviser er Landskabsarkitekt & tilgængelighedsrevisor Pernille Bruun, Orbicon/wsp.
Specielle forhold
Kurset kræver ingen forudgående kvalifikationer, men det er en fordel, at du er i målgruppen og arbejder med planlægning og udvikling af uderum/trafikarealer.
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk