Vej-eu.dk - Nye cykelstier? Husk detaljerne!
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO19. marts 2020 PRISKr. 4.500,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDScandic Hotel Glostrup, Brøndby FRISTGennemført
TID09.00 - 16.15 DAGE1
ANTAL12 deltagere LEDIGE AFLYST
KONTAKTCarsten Bredahl Nielsen
carsten@vej-eu.dk, 20604831
Nye cykelstier? Husk detaljerne!
Print
- Lær at udforme gode og sikre cykelstier

Hvad er en cykelsti?
En cykelsti anlægges ofte for at forbedre cyklisternes sikkerhed og fremkommelighed. Lær på dette kursus at designe cykelsti, cykelbane og kantbane, så de er sikre og giver høj fremkommelighed.

Få viden om detaljerne i planlægning og design af nye cykelstier.
Udbytte af kurset
Du vil på kurset få øje for detaljer, som har stor betydning for cyklisterne.

På kurset vil valg af stiforløb, krydsløsninger og tracé blive gennemgået på projekteringsniveau med udgangspunkt i cyklisters interesser.

Kurset tager udgangspunkt i vejreglerne for by og land og i den nyeste viden om cykelstier. Du kommer til bedre at kunne vurdere og udvælge den bedst egnede løsning i forhold til de lokale og konkrete vej- og trafikforhold med udgangspunkt i cykeltrafik.

Kurset vil både have fokus på nyanlæg og ombygning af eksisterende cykelstier og -krydsningspunkter.
Det lærer du
På kurset får du bl.a. kendskab til:
»Oversigtsforhold i kryds og svingede stiforløb.
»Cykelstikrydsninger af bilveje.
» Vejkryds design, cyklisternes muligheder i krydsene.
»Dobbeltrettede cykelstier
»Den trygge cykelsti
»Placering af gennemgåede cykelsti (højre side, venstre side, dobbeltrettet, osv.)
»Oversigtsforhold i rundkørsler
»Vigepligt: Cyklister viger for biler eller biler viger for cykler
»Afstande til faste genstande (signalstandere, skilte, fodhvilere)
»Cykelstiers udmunding på vejbanen, 90 grader på eller parrallet
»Heller med cykelsluse, cyklister kan blive presset af bilister (2 minus 1 vej)
»Cykelstier som går ned ad bakke (alle forhold bliver skærpet)
»Oversigtsigtsforhold pga. installationer (buslæskure osv.)
» Adgangsforhold til cykelstien: Kan cykler komme ind på cykelstien fra vejen?

Du vil blive i stand til at sætte dig i cyklisternes sted og vurderer de enkelte løsninger fra et cyklistperspektiv:
»Hvordan tænker cyklisterne, når de møder foranstaltninger, forhindringer og snørklede tracéer på cykelstierne?
»Hvorfor skal cykelstier være let tilgængelige?
»Hvordan er trafiksikkerheden, når cyklisterne finder deres egne veje fra fx cykelsti og til vejbane (igennem rabatten)?
Sådan er kurset
Kurset er baseret på præsentationer af de enkelte emner med mange eksempler og afvekslende med gruppearbejder og diskussioner.

Der er ikke besigtigelse indlagt i kurset.
Deltagere
Kurset henvender sig til planlæggere, rådgivere og beslutningstagere, som i deres daglige arbejde, arbejder med vejanlæg og gerne vil optimere projekterne for cykeltrafik.

Projekter for cykeltrafik kan fx være dit ansvarsområde, eller måske mangler du input til, hvordan cyklister tænker og agrer i trafikken. Den viden er meget nyttig indenfor tilgrænsende fagområder som fx trafikplanlægning, vejprojektering eller signalprojektering.

Kurset forudsætter ikke indgående kendskab til trafiksikkerhedsområdet. Kurset udbydes derfor på "grundlæggende niveau".
Undervisere
Kursusleder er Ingeniør Asger Fischer Mølgaard, Gladsaxe Kommune. Øvrig underviser er Trafikplanlægger Martin Kristian Kallesen, Via Trafik Rådgivning A/S.
Specielle forhold
Kursusleder Asger Fischer Mølgaard er trafiksikkerhedsrevisor og -inspektør og arbejder til dagligt i Gladsaxe Kommune med fremkommelighed, tilgængelighed og trafiksikkerhed. Asger har bred erfaring med anlæg af cykelstier, både som bygherre og som rådgiver. Men hvad vigtigere er, for dette emne, er at Asger bruger cyklen i stor stil som transportmiddel og til motion og har gjort det i rigtig mange år.

Derudover er Martin Kristian Kallesen fra Via Trafik også underviser.

Det forventes, at kurset udbydes hvert 2. år. Kursusudbuddet vurderes dog løbende i forhold til efterspørgsel. I 2018 var efterspørgslen så stor, så VEJ-EU udbyder også kurset i 2019

Relaterede kurser
Kurset er bl.a. relateret til:
» Trafiksikkerhed - grundkursus
» Nudging, adfærd og trafiksikkerhed
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk