Vej-eu.dk - Bedre bestiller - Handlingsplaner
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO15. september 2020 PRISKr. 4.400,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDHotel Opus Horsens, Horsens FRIST14. september 2020
TID08.30 - 16.00 DAGE1
ANTAL25 deltagere LEDIGE 25 pladser
KONTAKTAnn Charlott Veber
anv_k@vej-eu.dk, 20604836
Bedre bestiller - Handlingsplaner
Print
Bestilling af handleplaner for trafiksikkerhed, stier, tilgængelig, mobilitet mv.
Formålet med en handlingsplan er typisk at få udarbejdet en plan for den fremadrettede indsats inden for et afgrænset område. Handlingsplaner kan udformes på mange forskellige måder og detaljeringsniveauer. Der findes ingen entydig definition på, hvad en handlingsplan bør indeholde. Der er derfor op til den enkelte vejbestyrelse at definere, hvad deres handlingsplan skal omfatte, så de får en plan, som efterfølgende er brugbar og håndterbar for både politikere og administration.
Udbytte af kurset
På dette kursus vil du få inspiration og viden om, hvad de forskellige handlingsplaner kan indeholde, og hvordan du kan definere dit projekt i et udbud.

Du vil også få et indblik i, hvordan borgere og politikere kan inddrages i processen.

Du vil således efter kurset være bedre rustet til at opsætte krav og kriterier, inden du bestiller en handlingsplan, så du får netop den handlingsplan, som du har brug for.

Følgende typer af handlingsplaner vil bl.a. indgå i kurset:

»Trafiksikkerhedsplaner/trafiksikkerhedshandlingsplaner
»Stiplaner/cyklistplaner
»Tilgængelighedsplaner
» Mobilitetsplaner
» Trafikplaner
»Parkeringsplaner/parkeringsstrategier
»Temaplaner
Det lærer du
Gennem kurset får du indsigt i de forskellige plantyper, metoder til at inddrage borgere og politikere samt forskellige udbudsformer.

I løbet af kurset kommer vi igennem:

» Indhold i de forskellige typer af planer og overlap mellem planerne.

Der præsenteres følgende plantyper:

»Trafiksikkerhedsplaner
» Skolevejsplaner
»Stiplaner/cyklistplaner
»Hastighedsplaner
»Tilgængelighedsplaner
»Parkeringsplaner
»Fremkommelighedsplaner
»Trafik- og Mobilitetsplaner

» Inspiration til hvordan borgerne kan inddrages i processen, fx borgermøder, workshops, følgegrupper mv.
» Inspiration til hvordan politikerne kan inddrages i processen, fx workshops, temamøder og følgegrupper.
»Hvilke udbudsformer der findes fx udbud, underhåndsudbud, billigste pris og mest fordelagtige tilbud. Der præsenteres også fordele og ulemper ved de enkelte former.
» Hvordan opstiller du udbudskriterier, så du får det produkt, som du ønsker.
» Øvelse med at bestille en plan


Da der ikke findes en fast procedure for de forskellige typer af handlingsplaner, vil kurset heller ikke komme med en fast procedure for, hvad planer skal indeholde, eller hvordan de skal udarbejdes. I stedet gennemgås og drøftes en lang række anbefalinger til, hvordan handlingsplanerne kan udarbejdes, og hvad du skal være opmærksom på.
Sådan er kurset
Kurset er et heldagskursus, der veksler mellem oplæg, diskussioner og øvelser. Første del af kurset har fokus på viden, mens den sidste del af kurset er en øvelse, hvor deltagerne får mulighed for at arbejde med bestilling af en handlingsplan – gerne ud fra en egen medbragt case.
Deltagere
Kurset henvender sig primært til bestillere af forskellige typer af handlingsplaner. Som bestiller er du typisk ansat hos en vejmyndighed. Udarbejder du selv handlingsplaner hos en vejmyndighed, vil du også kunne få inspiration ved at deltage på kurset.
Undervisere
Underviser er Trafikplanlægger Troels Vorre Olsen, Via Trafik Rådgivning A/S.
Specielle forhold
Kurset kræver ingen forudgående kvalifikationer.

Det forventes, at kurset udbydes hvert 2. år. Kursusudbud vurderes dog løbende i forhold til efterspørgsel.

Der er fuld forplejning på kurset med morgenmad, frokost og drikke.
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk