Vej-eu.dk - Vejloven II
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO5. oktober 2021 PRISKr. 3.000,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDComwell Aarhus, Århus C FRIST5. september 2021
TID09.00 - 16.30 DAGE1
ANTAL25 deltagere LEDIGE 25 pladser
KONTAKTCarsten Bredahl Nielsen
carsten@vej-eu.dk, 20604831
Vejloven II
Print
Vejloven II - Gravetilladelser og gæsteprincippet
Udbytte af kurset
Gæsteprincippet er et retsprincip, der har været i rivende udvikling det sidste årti. Kurset giver dig et overblik over vejlovens gæsteprincip, hvornår det fin-der anvendelse og de principielle domme.

Kurset giver dig kendskab til vejlovens bestemmelser om gravetilladelser og pligten til at koordinere grave-arbejde med andre aktører.
Det lærer du
Vi gennemgår vejlovens bestemmelser for grave-tilladelser og koordinering af gravearbejde. Du vil få kendskab til standardvilkårene og LER. Du intro-duceres til kommunens mulighed for at indføre en efteranmeldelsesordning for mindre, korterevarende gravearbejde.

Vi giver dig et overblik over vejlovens gæsteprincip - hvornår det finder anvendelse, hvornår det kan være fraveget og betydningen af dette.

Vi kommer bl.a. ind på følgende emner;

» Gravetilladelser og vilkår
» Koordinering af gravearbejde
» LER
» Efteranmeldelsesordningen for mindre grave-
» arbejder
» Gæsteprincippet
» Principielle sager
» Hvad er ikke afklaret?
Sådan er kurset
Med udgangspunkt i vejlovens bestemmelser er kurset baseret på en præsentation af de enkelte emner illustreret med eksempler og små opgaver. Der er lejlighed til at drøfte emner og eksempler - også fra din dagligdag
Deltagere
Rådgivere og medarbejdere hos vejmyndigheden, som til daglig arbejder med administration af veje, herund-er gravetilladelser og spørgsmålet om gæsteprincip-pet. Er du ny, vil kurset være en god introduktion til vejlovens gæsteprincip og gravetilladelser.
Undervisere
Kursusleder er Specialkonsulent Lene Merete Priess, Vejdirektoratet. Øvrig underviser er Landinspektør, BA Jur. Erik Jeppesen, LE 34 A/S.
Specielle forhold
Disse kurser i vejloven handler ikke om drift af veje i snæver forstand. Men hvis det er det, der har din særlige interesse, har VEJ-EU mange andre kursus-tilbud netop til dig.
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk