Vej-eu.dk
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
Periode: Sted:
Emne: Type:
Lovgivning og regler
- én dag på kursus kan skabe din grundviden de næste mange år

Infrastrukturprojekter, lige fra etablering af gangstier til motorveje, ligger i krydsfeltet mellem mange forskellige typer af lovgivninger og regelsæt – og de bliver stadig mere komplicerede.

Arbejder du eksempelvis med sagsbehandling inden for vejforvaltningerne, er vejlovgivningen og dens samspil med lovgivningen om fast ejendom samt vandløbs- og vandsektorloven særlig relevant for dig.

VEJ-EU afholder dog også andre kurser, hvor du kan blive opdateret om de love og regler, der er relevante for netop dit arbejdsområde. Vi afholder fx kurser om privatvejsloven og entrepriserettens grundlov.

Kan du ikke finde det, du søger her på siden, så kontakt os gerne.
Kursustitel KursusDatoVarighedSted
Grundejerforeninger - i lokalplanen, forpligtigelser og oprettelse 19400127-08-20191 dagÅrhus C
VVM i vej og klimaprojekter 19444729-08-20191 dagRingsted
Private fællesveje i praksis 19403704-09-20192 dageKøbenhavn S
Privatvejsloven I 19403110-09-20191 dagHedehusene
Privatvejsloven II 19402811-09-20191 dagHedehusene
Sagsbehandling i den tekniske forvaltning II - Nærmere om partshøring og grænserne for kommunens skøn 19403026-09-20191 dagMiddelfart
Privat (med)finansiering af veje og fællesarealer i byudvikling 19400202-10-20191 dagÅrhus C
Rådgiveraftaler for anlægsarbejder - ABR 18 og ABR 18 forenklet 19430207-10-20191 dagHorsens
Vejloven II 19402515-10-20191 dagÅrhus C
Vejjura for byggesagsbehandlere og lokalplanlæggere 19400021-10-20191 dagHorsens
Vejloven II 19412505-11-20191 dagBrøndby
Aktindsigt 19400912-11-20191 dagHorsens
Ekspropriation 19400320-11-20191 dagHorsens
Kurser i 2020
Sagsbehandling i den tekniske forvaltning I - De grundlæggende forvaltningsretlige regler 20403222-01-20201 dagHorsens
Privat (med)finansiering af veje og fællesarealer i byudvikling 20400425-02-20201 dagKøbenhavn S
Vejloven I 20411727-02-20201 dagBrøndby
Privatvejsloven III 20412931-03-20201 dagBrøndby
Privatvejsloven I 20412722-04-20201 dagBrøndby
Entrepriseret AB18 20400722-04-20202 dageHorsens
Privatvejsloven III 20402912-05-20201 dagÅrhus C
Vejloven I 20401720-05-20201 dagÅrhus C
Privat (med)finansiering af veje og fællesarealer i byudvikling 20400202-09-20201 dagNyborg
Privatvejsloven II 20402809-09-20201 dagÅrhus C
Private fællesveje i praksis 20403715-09-20202 dageKøbenhavn S
Vejloven II 20412530-09-20201 dagBrøndby
Grundejerforeninger - i lokalplanen, forpligtigelser og oprettelse 20400106-10-20201 dagBrøndby
Vejloven II 20402507-10-20201 dagÅrhus C
Privatvejsloven II 20412820-10-20201 dagBrøndby
Entrepriseret AB18 20400626-10-20202 dageBrøndby
Kurser i 2021
Privatvejsloven III 21402909-03-20211 dagÅrhus C
Privatvejsloven III 21412925-03-20211 dagBrøndby
Privatvejsloven I 21402707-04-20211 dagÅrhus C
Privatvejsloven I 21412721-04-20211 dagBrøndby
Vejloven I 21401715-06-20211 dagÅrhus C
Privatvejsloven II 21402816-09-20211 dagÅrhus C
Vejloven II 21412530-09-20211 dagBrøndby
Vejloven II 21402505-10-20211 dagÅrhus C
Privatvejsloven II 21412819-10-20211 dagBrøndby
Kurser i 2022
Privatvejsloven III 22412902-03-20221 dagBrøndby
Privatvejsloven III 22402922-03-20221 dagÅrhus C
Mere om vores aktiviteter på Lovgivning og regler

På området for Lovgivning og regler finder du kurser, seminarer, konferencer og uddannelser, som blandt andet omfatter mange juridiske forhold. Vi har åbnet mange nye kurser for 2019 - 2022, bl.a. éndags kurser indenfor Privatvejsloven I og II samt Vejloven I og II.

Vores Review board arbejder på en oversigt over alle kurser på området, hvor du nemt kan se, hvilke kurser, der er for dig, der fx er helt ny på området, erfaren eller har arbejdet med stoffet i mange år. Vi håber også at vores nye flerårige oversigt samt de mange nye éndagskurser giver dig mulighed for at sammensætte et uddannelsesforløb, der passer i din hverdag.

Review board - din garanti for relevans og kvalitet

Dette fagområde hos VEJ-EU er tilknyttet et review board, som skal sikre, at temaer og indhold i de udbudte kurser altid er både aktuelle og fremtidsorienterede, og at der er adgang til toneangivende eksperter og interessenter på de enkelte fagområder - både nationalt og internationalt.

Review board medlemmer:

»Britt Appelon, Randers Kommune
»Finn Kjær Christensen, Aalborg Universitet
»Finn Rasmussen, Frederikshavn Kommune
»Jacob Mogensen, Skanderborg Kommune
»Jeanette Lind Jørgensen, Holstebro Kommune
»Kenneth Vittrup, Vejdirektoratet
»Lars Emil Møller, Silkeborg Kommune
»Maj-Britt Jensen, Hjørring Kommune
»Marie Bjørnholdt Andresen, Ringkøbing-Skjern Kommune
»Marie S. Bang, Viborg Kommune
»Mette H. Madsen, Viborg Kommune
»Michael Tophøj Sørensen, Aalborg Universitet
»Peter Vallentin, Herning Kommune
»Rasmus Ørtoft, Vejdirektoratet
»René Aggersbjerg, LE34 A/S
»Signe Beck, Kolding Kommune


For yderligere information kontakt:

Ann Charlott Veber, anv_k@vej-eu.dk
Telefon 2060 4836

Hanne Tuegaard, hanne@vej-eu.dk
Telefon 2060 4835
Jobannoncer
Vejingeniør til Trafik, Vej og Parksektionen, Hillerød Kommune
Ansøgningsfrist: 24-06-2019

Projektleder til byggeprojekter, Holstebro Kommune
Ansøgningsfrist: 17-06-2019

Engageret medarbejder til Plan og By - teknisk designer eller lignende, Horsens Kommune
Ansøgningsfrist: 25-06-2019

Teamleder og byplanlæggere, Kerteminde Kommune
Ansøgningsfrist: 27-06-2019

Engageret miljømedarbejder til virksomhedsområdet, Struer Kommune
Ansøgningsfrist: 31-07-2019

Jurist/ingeniør til spændende job med myndighedssager på vejområdet i Vordingborg Kommune
Ansøgningsfrist: 24-06-2019

Projektchef til miljø, MOE, København
Ansøgningsfrist: 30-06-2019

Projektleder for miljøkonsekvensvurderinger - VVM, Vand og natur, Lyngby
Ansøgningsfrist: 21-06-2019

Vil du være med til at indføre klimahensyn i Vejdirektoratets indkøb? Så er denne ny-oprettede stilling måske noget for dig, København
Ansøgningsfrist: 24-06-2019

Vejdirektoratet søger en jurist med flair for digital forvaltning og lyst og evne til at samarbejde, København
Ansøgningsfrist: 26-06-2019

Vejdirektoratet søger en specialkonsulent i miljøret til vores juridiske afdeling, København
Ansøgningsfrist: 26-06-2019

Udbudskonsulent til materiel i Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune
Ansøgningsfrist: 23-06-2019

Projektleder til byggeprojekter, Teknik og Miljø, Holbæk Kommune
Ansøgningsfrist: 17-06-2019

Byggesagsbehandler med ”gå-på”-mod til Ringsted Kommune
Ansøgningsfrist: 19-08-2019

Byplanlægger til Teknik og Miljø, Haderslev Kommune
Ansøgningsfrist: 19-06-2019

Projektleder for miljøkonsekvensvurderinger - VVM, Vand og natur, Lyngby
Ansøgningsfrist: 21-06-2019

Jurist til areal og rettigheder, alle lokationer, COWI
Ansøgningsfrist: 28-06-2019

Landinspektør til areal og rettigheder, Lyngby/Ringsted, COWI
Ansøgningsfrist: 28-06-2019

Vejingeniør, eller lignende til afdelingen Drift & Anlæg, Skive Kommune
Ansøgningsfrist: 30-06-2019

Vejingeniør, eller lignende til afdelingen Drift & Anlæg, Skive Kommune
Ansøgningsfrist: 30-06-2019

Jurister/specialkonsulenter til udbud og entreprisejura i anlægsprojekter i København
Ansøgningsfrist: 10-04-2020
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk