Studerende

Ramme til billedbanner

GENEREL INTRODUKTION
VEJ-EU er en selvstændig forening dannet af vejsektoren. VEJ-EU ledes af en bestyrelse med en formand og otte bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af foreningens medlemmer. VEJ-EU's formål er at understøtte behovet for ny viden og skubbe til den tekniske udvikling inde for vejsektoren gennem vidensdeling og kurser, og derfor kan man som studerende også søge om støtte igennem VEJ-EU. Nedenfor kan du læse, hvad og hvordan du kan søge støtte til din uddannelse.

GRATIS KURSUSDELTAGELSE (FRIPLADSER)
Studerende, der har grundfag i vej- mobilitets- eller trafikfag, og som er interesseret i at uddanne sig inden for vej- mobilitets- og trafikområdet, kan søge om at deltage gratis på et af VEJ-EU's kurser. Deltagelse inklusiv kursusmateriale, ophold og forplejning er gratis, dog dækkes transportudgifter ikke.

Ansøgningen skal indeholde kontaktoplysninger og dokumentation for studiet. Desuden skal der vedhæftes en motiveret ansøgning. Der er ikke noget ansøgningsskema. Der kan løbende ansøges om deltagelse, dog skal ansøgningen sendes til VEJ-EU senest to måneder før gennemførelse af det kursus, der ansøges om.

Ansøgningen sendes til info@vej-eu.dk.

UDDANNELSESLEGAT
VEJ-EU’s uddannelseslegat giver studerende indenfor vej- og trafikområdet mulighed for at søge om en økonomisk støtte i løbet af deres studie. Uddannelseslegatet kan søges af både enkeltpersoner og af grupper, og formålet med støtten er, at den valgfrit kan bruges til et fagligt relevant formål.

Årligt vil puljen til uddannelseslegatet være på 100.000 kroner, og disse fordeles mellem ansøgningerne. Beløbet kan både gives til én ansøgning eller spredes ud til flere forskellige ansøgninger. Således kan man ansøge om beløb mellem 5.000 – 100.000 kroner. Som enkeltperson kan man dog maksimalt modtage 25.000 kroner. 

Man kan f.eks. søge støtte til:

  • Et studieophold af længere varighed, f.eks. et semester på et udenlandsk universitet.
  • Et kortere praktikophold i udlandet som led i f.eks. et speciale eller afgangsprojekt.
  • En studietur, hvis man f.eks. har behov for at besøge noget relevant infrastruktur et sted i udlandet.
  • En film eller en fotokollage, der f.eks. viser tekniske detaljer omkring et fagligt relevant it-system eller prototype.
  • En mockup af produkt, hvis man har behov for finansiel støtte til at lave en prototype af et fagligt produkt.
  • Og en masse andet. Hvis man har en anden faglig relevant grund til at søge støtte, kan man sende en ansøgning afsted.

En ansøgning skal indeholde kontaktoplysninger, dokumentation for studiet og en anbefaling fra en faglærer. Desuden skal en motiveret ansøgning vedhæftes.

Hvis man er interesseret i uddannelseslegatet, skal man sende en ansøgning til info@vej-eu.dk. Ansøgningerne bliver bedømt løbende.

KRAV OG FORPLIGTIGELSER
Studerende, der modtager et uddannelseslegat, forpligter sig til at skrive en faglig artikel på baggrund af ens legat. Indholdet af den faglige artikel aftales med VEJ-EU. 
Hvis man modtager et legat, hvor der er en rejse inkluderet, aftaler vi, at du sender rejsebreve til os, hvor du beretter om dine oplevelser under dit studieophold i udlandet. Du kan se eksempler på andre rejsebreve her.

Vær desuden opmærksom på, at man som studerende ofte skal betale skat af legater/støttemidler. Du kan læse mere om dette på skat.dk: Legater og uddelinger fra fonde og foreninger skat.dk  

VISION FOR VEJ-EU'S REJSELEGAT
Visionen er at fremme et højt fagligt niveau for studerende inden for vej- og trafiksektoren ved at give dem mulighed for at deltage i aktiviteter, projekter eller uddannelse.

ANDRE STØTTEMULIGHEDER
Vejforum uddeler hvert år Vejbranchens pris til det bedste studenterprojekt (bachelor- eller diplomingeniør). Vinderen modtaget et rejselegat på 20.000 kroner. Du kan læse mere om legatet nedenfor.
vejforum (konferenceforum.dk)

Trafik & Veje har også et årligt rejselegat på 20.000 kroner. Du kan læse mere om det via nedenstående link.
Søg rejselegat – Trafik & Veje (trafikogveje.dk)

Du kan via nedenstående link se gratis lærebøger
VEJ-EU – VEJSEKTORENS EFTERUDDANNELSE

STØTTEMIDLER FRA VEJ-EU
VEJ-EU hensætter årligt et beløb til støttemidler. Beløbet vil afhænge af VEJ-EU's generelle økonomi, og det endelige beløb besluttes hvert år af bestyrelsen. Andre virksomheder og organisationer, såvel offentlige som private, kan søge støttemidler. Bevillingen foretages af en gruppe nedsat af VEJ-EU's bestyrelse. Gruppen har repræsentanter fra VEJ-EU's bestyrelse og sekretariat.

KONTAKTOPLYSNINGER
Alle ansøgninger og spørgsmål til VEJ-EU's fripladser og uddannelseslegater skal sendes: info@vej-eu.dk 

Ramme til indhold