VEJ-EU's privatlivspolitik

1. PRIVATLIVSPOLITIK
Her kan du læse om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger. Alle slags oplysninger og informationer, der på en eller anden måde kan henføres til dig, er personoplysninger. De oplysninger, som vi behandler, kan vi have fået fra dig eller fra andre, opsamlet når du har besøgt vores hjemmeside, eller fået i forbindelse med at du har tilmeldt dig et arrangement eller kursus.

2. DATAANSVARLIG
VEJ-EU er dataansvarlig for de oplysninger, som opsamles om kursusdeltagere, andre parter og besøgende på vores hjemmeside, og vi sørger for, at behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Vores kontaktoplysninger er:

VEJ-EU Vejsektorens Efteruddannelse
CVR-nr.: 86632012
Adresse: Guldalderen 12, Fløng, 2640 Hedehusene
Telefon: 72170217
E-mail: gdpr@vej-eu.dk


Hvis VEJ-EU fungerer som databehandler, vil vi foruden lovgivningen altid være underlagt en skriftlig databehandleraftale, der beskriver, hvordan vi beskytter persondata.

3. DE FORSKELLIGE TYPER AF BEHANDLING

3.1 Hjemmesiden
Når du besøger vores hjemmesider www.vej-eu.dk og www.vejforum.dk, opsamler vi data om dig for at kunne lave statistikker, optimere hjemmesiden, benytte huskefunktioner og målrette markedsføringen. Vi behandler blandt andet følgende:

 • Din IP-adresse, som anvendes til statistiske formål og remarketing
 • Dit operativsystem og browserversion, som anvendes til optimering af den fremtidige brugeroplevelse på hjemmesiden
 • Dato og klokkeslæt for besøget på hjemmesiden, som udelukkende anvendes til statistiske formål
 • Vi placerer cookies på din enhed, herunder tredjeparts-cookies. Se mere i vores cookiepolitik
 • Data videregives til tredjeparter som Google og Facebook for at få gennemført statistik eller målrette remarketing.

Vi sletter dine personoplysninger senest 12 måneder efter tidspunktet for vores indsamling af dem.

3.2 Nyhedsbreve og kurser
Du modtager vores nyhedsbrev, hvis du selv har tilmeldt dig nyhedsbrevet. Vi behandler i den forbindelse dine personoplysninger i form af navn og e-mailadresse, idet vi opbevarer dem. Formålet med opbevaringen er blandt andet, at vi kan blive ved med at sende nyhedsbrevet til dig.

Vi sletter dine personoplysninger senest 12 måneder efter, at du har frabedt dig yderligere kontakt fra os. Ligeledes slettes oplysningerne, når vi ikke har fremsendt markedsføringsmateriale til dig i en periode, der overstiger 12 måneder.

Har du tilmeldt dig kurser og arrangementer, er formålet at kunne kommunikere med dig og at sikre dig gode oplevelser, når du deltager. Derudover sørger vi for at tilpasse indhold og fremtidige arrangementer med henblik på vores markedsføring overfor dig, samt være i stand til at informere dig om, at det er tid til at forny dit certifikat. Desuden opbevarer vi dine kursuscertifikater med det formål, at du i tilfælde af et jobskifte kan kontakte os og få udleveret dem af os.

I forbindelse med din kursusdeltagelse, gemmer vi følgende oplysninger:

 • Navn
 • Titel
 • Arbejdsplads
 • Adresse
 • Telefon
 • E-mailadresse
 • Fødselsdato (bruges sammen med navn som unik nøgle i vores database)
 • Arrangementer, kurser, mv.
 • Kursuscertifikater

Vi opretholder profiler for kursister i 10 år, hvor ovennævnte oplysninger opbevares. Herefter slettes oplysningerne. Trafiksikkerhedsrevisorers samt tilgængelighedsrevisorers kursuscertifikater er vi dog retligt forpligtet til at opbevare i 30 år.

Når du deltager i et kursus, kan vi tage billeder af dig og offentliggøre dem på vores hjemmeside, i blade eller på sociale medier, mv. med henblik på, at vi kan markedsføre vores kurser og vores forening. Vi sletter billederne efter tre år.

Vi anvender webbaserede tjenester som Apsis til at udsende nyhedsbreve, håndtere tilmeldinger, gennemføre analyser, osv. Al data gemmes på servere inden for EU eller inden for Privacy Shield samarbejdet, og det videregives ikke til andre.

Vi kan desuden videregive oplysninger om dig i forbindelse med din deltagelse i uddannelsen, Vejen som arbejdsplads, hvor vi på anmodning fra Vejdirektoratet bekræfter, at en person har nødvendige certifikater.

3.3 Job
Hvis du søger job hos os, behandler vi de personoplysninger, som du selv har givet os eller oplysninger fra andre, som du har samtykket til, at vi må kontakte. Det gør vi for, at vi kan vurdere din ansøgning og dig. Vi gemmer alle ansøgninger i en periode på op til 6 måneder, så vi er sikre på, at vi finder den rette kandidat til stillingen.

4. HVORDAN
For at vi kan tilbyde dig en god hjemmeside, nyhedsbreve, kurser, jobs mv., er det nødvendigt for os at behandle dine personoplysninger ved at indsamle, systematisere, opbevare, bruge, gemme, slette, overføre og videregive dine oplysninger.

Vi behandler dine personoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, c, og f, idet vi alene behandler dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke, en retlig forpligtelse, eller såfremt vores behandling af oplysningerne er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse.

5. SIKKERHED
De oplysninger, som du giver os, eller som vi får fra andre, sørger vi for at opbevare sikkert og fortroligt. Rent teknisk sørger vi for altid at bruge databehandlere, som har den samme sikkerhed omkring behandlingen af dine personoplysninger, som vi har, og vi har internt i organisationen fokus på at uddanne og undervise vores medarbejdere i at sikre en høj datasikkerhed. Når det er hensigtsmæssigt, sørger vi for at kryptere, pseudonymisere eller anonymisere dine oplysninger. Vi vil til enhver tid sikre, at vi overholder den gældende persondatalovgivning.

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har brug for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som vi har nævnt ovenfor. Der kan dog være særlige regler i love, som eksempelvis i bogførings-, hvidvask- og forældelsesloven, der giver os ret og pligt til at opbevare dem i længere tid.

6. HAR DU SPØRGSMÅL?
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os på gdpr@vej-eu.dk. Her kan du også rette henvendelse til, hvis du vil have indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, hvis du vil have rettet oplysninger om dig, som du ikke mener er korrekte, hvis du gerne vil have dine oplysninger slettet, eller hvis du vil trække et eller flere af dine samtykker tilbage.

Du skal være opmærksom på, at vores behandling af visse af dine personoplysninger er nødvendig. Det betyder, at du enten ikke kan tilbagetage dit samtykke til behandlingen, eller at hvis du gør, så kan du ikke længere modtage vores nyhedsbrev, deltage i vores kurser eller lignende. Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelsen af samtykket.

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, så kan du klage til Datatilsynet: Borgergade 28, 1300 København K, Tlf. nr.: 33193200, E-mail: dt@datatilsynet.dk.

Ramme til indhold