Anlæg og drift

Vis kurser

Anlæg og drift

Alle aktører, der arbejder med anlæg og drift af trafikal infrastruktur, bliver mødt med mange nye krav, og de oplever, at kravene til løsningskvaliteten med nye materialer og løsningsmetoder stiger, mens budgetter til drift og vedligehold reduceres. For at kunne leve op til de mange nye krav og udfordringer, er det vigtigt, at du holder dig opdateret med den seneste nye viden på området.

VEJ-EU tilbyder derfor en lang række kurser og konferencer inden for anlæg og drift med fokus på de danske vejregler. Uanset om du har brug for viden om effektiv håndtering af udbud eller projekt- og entreprisestyring af anlægs- og belægningsarbejder, digitalisering, vinterdrift eller broer, så kan vi hjælpe dig.


VINTER
Kurser i vintertjeneste har fokus på, at sikkerheden på vejene altid er i top – også om vinteren – uden unødigt stort forbrug af ressourcer i forbindelse med saltning og snerydning. Kravene til kvalitet og sikkerhed stiger, mens budgetter til drift og vedligehold reduceres. Det stiller krav til bedre opgaveprioritering og øget effektivisering – især om vinteren, hvor der bruges særlig mange ressourcer på overvågning, snerydning og saltning.

Vores kurser er udviklet, så du lærer at bruge de værktøjer, der gør dig i stand til at arbejde med udkald/overvågning og glatførevarsler om vinteren. Du lærer fx at overvåge, analysere data og benytte glatførevarslingssystemer som VejVejr og Vinterman. Afhængigt af dit behov findes der to typer af vinterkurser:

  • Glatføre: Målrettet til dig, der arbejder med udkald/overvågning og glatførevarsler om vinteren. Her får du indgående kendskab til gældende lovgivning samt værktøjer til, hvordan du sikrer udkald i rette tid - så der ikke saltes unødigt meget eller for lidt i forhold sikkerheden på vejene.
  • Vinterman kurser: Målrettet til dig, der står for overvågning, igangsætning og styring af udkald i rollen som vintervagt. Kurset fokuserer på at gøre dig fortrolig med Vinterman som værktøj.

 
BROER
Arbejder du med broer eller tilsvarende bygværker, skal du være opmærksom på, at der stilles særlige krav til en standardiseret overvågning af både anlæg og vedligehold. Disse krav er vigtige for at skabe både sikkerhed og god holdbarhed.

Vejreglerne har udarbejdet en håndbog for eftersyn af broer og tilsvarende bygværker, som skal give infrastrukturforvaltere, rådgivende ingeniører og entreprenører en fælles forståelse af indhold og omfang af et eftersyn. Vi tilbyder også en sikkerhedsuddannelse med regler for støbestilladser. Det er krav, der skal opfyldes af alle, der arbejder med støbestilladser i forbindelse med anlæg og vedligehold af broer og tilsvarende bygningsværker – dvs. ikke kun stilladsarbejdere, men også arbejdsledere og teknikere.

Hvis du har brug for et A-kursus, skal du kontakte Barbara Boesen MacAulay, Vejdirektoratet, bape@vd.dk, Tlf. 72 44 37 27.

Derudover afholdes der hvert år Dansk Brodag, hvor der deltager medarbejdere fra både stat, kommuner, rådgivere, entreprenører, arkitekter, uddannelsesinstitutioner, leverandører m.m. Dansk Brodag giver en unik mulighed for at få inspiration og udveksle erfaringer med kolleger og samarbejdspartnere fra hele landet.

 

YDERLIGERE INFORMATION
Kan du ikke finde det, du søger her på siden, så skriv en mail til os.


Carsten Bredahl Nielsen
Tlf. 20 60 48 31
carsten@vej-eu.dk


Kursustitel Dato Varighed Sted

De nyeste artikler fra Trafik & Veje om Anlæg og drift