Anlæg og drift

Vis kurser

Anlæg og drift

Digitalisering, udbud, projekt- og entreprisestyring af anlægs- og belægningsarbejder, vinterdrift og broer

Alle aktører, der arbejder med anlæg og drift af veje, jernbaner, broer og havne eller forsyningsmæssig infrastruktur, bliver mødt med mange nye krav, og de oplever, at kravene til løsningskvaliteten med nye materialer og løsningsmetoder stiger, mens budgetter til drift og vedligehold reduceres.

For at kunne leve op til de mange nye krav og udfordringer, er det vigtigt, at du holder dig opdateret med den seneste nye viden på området.

VEJ-EU tilbyder derfor en lang række kurser, konferencer og uddannelser inden for anlæg og drift af trafikal infrastruktur med fokus på de danske vejregler. Uanset om du har brug for viden om effektiv håndtering af udbud eller projekt- og entreprisestyring af anlægs- og belægningsarbejder, digitalisering, vinterdrift eller broer, så kan vi hjælpe dig.

Kan du ikke finde det, du søger her på siden, så tag fat i os.

Tag også et kig i ordbogen fra vejregler.dk, der beskriver alle vej- og trafiktekniske begreber. 

 

Digitalisering
- sæt strøm til dine tegninger ... før de andre

Den digitale transformation er i fuld gang alle steder. Det er specielt BIM (Building Information Modelling) samt brugen af droner, GPS-maskinstyring og 3D-scanning, der har været fokus på. Derudover ligger der et stort potentiale i at udnytte digitale data bedre.

Digitaliseringen sker på mange forskellige områder inden for den trafikale anlægssektor. BIM og andre digitale modeller kan fx bruges til bedre projektering af anlæg og drift af fx veje, stier og grønne områder. 3D modeller gør det bl.a. muligt at opbygge mere komplette tegninger, hvor konflikter og uhensigtsmæssigheder kan opdages allerede i planlægningsfasen.

Digitaliseringen effektiviserer på en gang både anlægs- og driftsfasen og skaber øget merværdi i hele anlægsprojektets levetid. Fremover vil der være behov for at involvere branchen endnu mere i udviklingen. Dels er det vigtigt, at digitaliseringen finder sted der, hvor det giver værdi og ikke blot for digitaliseringens skyld. Samtidig er det vigtigt at undgå udvikling af parallelle standarder ved at sikre en tæt dialog mellem de involverede bygherrer. 

Vi tilbyder kurser inden for digitalisering, hvor vi sætter fokus på, at du med det samme kan være med til at præge udviklingen og mulighederne i infrastruktursektoren. For at gøre undervisningen så handlingsorienteret som muligt tager vi udgangspunkt i konkrete anlægsprojekter fra både Danmark og udlandet, hvor der er indsamlet praktisk erfaring med brugen af bl.a. digitale vejmodeller og digitale værktøjer, herunder brugen af automatisk maskinstyring og droner.

 

Vinter
- forbereder vi os da på om sommeren

Kurser i vintertjeneste har fokus på, at sikkerheden på vejene altid er i top – også om vinteren – uden unødigt stort forbrug af ressourcer, fx i forbindelse med saltning og snerydning.

Arbejder du med infrastruktur for staten eller en kommune, så ved du, at kravene til kvalitet og sikkerhed stiger, mens budgetter til drift og vedligehold reduceres. Det stiller krav til bedre opgaveprioritering og øget effektivisering – især om vinteren, hvor der bruges særlig mange ressourcer på overvågning, snerydning og saltning.

Vores kurser er udviklet, så du som deltager lærer at bruge de værktøjer, der gør dig i stand til at arbejde med udkald/overvågning og glatførevarsler om vinteren. Du lærer fx at overvåge, analysere data og benytte glatførevarslingssystemer som VejVejr og Vinterman.

Afhængigt af dit behov, så findes der to typer af vinterkurser:

  • Glatføre: Målrettet til dig, der arbejder med udkald/overvågning og glatførevarsler om vinteren. Her får du indgående kendskab til gældende lovgivning samt værktøjer til, hvordan du sikrer udkald i rette tid - så der ikke saltes unødigt meget eller for lidt i forhold sikkerheden på vejene
  • Vinterman kurser: Målrettet til dig, der står for overvågning, igangsætning og styring af udkald i rollen som vintervagt. Kurset fokuserer på at gøre dig fortrolig med Vinterman som værktøj

 

Broer
- skal stå i rigtig mange år

Arbejder du med broer eller tilsvarende bygværker, skal du være opmærksom på, at der stilles særlige krav til en standardiseret overvågning af både anlæg og vedligehold. Disse krav er vigtige for at skabe både sikkerhed og god holdbarhed.

Vejreglerne har udarbejdet en håndbog for eftersyn af broer og tilsvarende bygværker, som skal give infrastrukturforvaltere, rådgivende ingeniører og entreprenører en fælles forståelse af indhold og omfang af et eftersyn. Vi tilbyder kurset Generaleftersyn af bygværker, hvor man lærer at lave sådanne eftersyn.

Vi tilbyder også en sikkerhedsuddannelse med regler for støbestilladser. Det er krav, der skal opfyldes af alle, der arbejder med støbestilladser i forbindelse med anlæg og vedligehold af broer og tilsvarende bygningsværker – dvs. ikke kun stilladsarbejdere, men også arbejdsledere og teknikere.

Derudover afholdes der hvert år Dansk Brodag, hvor der deltager medarbejdere fra både stat, kommuner, rådgivere, entreprenører, arkitekter, uddannelsesinstitutioner, leverandører m.m. Dansk Brodag giver en unik mulighed for at få inspiration og udveksle erfaringer med kolleger og samarbejdspartnere fra hele landet. Du kan læse mere om Dansk Brodag her.

 

For yderligere information kontakt:

Carsten Bredahl Nielsen
Tlf. 20 60 48 31
carsten@vej-eu.dk

Hanne Tuegaard
Tlf. 20 60 48 35
hanne@vej-eu.dk

 

 

Kursustitel Dato Varighed Sted

De nyeste artikler fra Trafik & Veje om Anlæg og drift