Plan og trafik

Vis kurser

Plan og trafik

For at kunne leve op til de mange nye krav og udfordringer, er det vigtigt, at du holder dig opdateret med den seneste nye viden på området. VEJ-EU tilbyder derfor en lang række kurser, konferencer og uddannelser inden for planlægning og trafik med fokus på de danske vejregler.


LOVE OG REGLER
VEJ-EU tilbyder en vejjuridisk uddannelse, som består otte endagskurser. Kursusprogrammet er emneopdelt, så der i stedet for lovtitler er fokus på emner. Der er ”en rød tråd” gennem kurserne, og man kan med fordel tage alle kurser som en samlet uddannelse – dog også med mulighed for at tage et enkelt kursus.

 • Grundlæggende vejjura
 • Planlægning af veje
 • Anbringelse og flytning af ledninger
 • Vejens anvendelse
 • Vejens ejere, brugere og naboer
 • Miljølovgivning for vejmyndigheder
 • Vejforvaltningsret, kommunalret og klager
 • Persondata for vejmyndigheder i praksis

Den vejjuridiske uddannelse suppleres af vejnetværk for kommuner og en vejjuridisk konference, som opfølgning på og uddybning af årets vejjura-emner på Vejforum.


MOBILITET OG FREMKOMMELIGHED
Udfordringen med at sikre danskernes mobilitet og fremkommelighed bliver større og mere kompliceret. Derfor tilbyder vi forskellige typer af kurser, som klæder dig på til at arbejde med disse udfordringer. Vores kurser fokuserer på at:

 • Sikre fornuftig kapacitet på det eksisterende vejnet
 • Planlægge og udnytte det kollektive transportsystem bedre
 • Gøre det attraktivt for borgerne at cykle - eller bruge andre typer af trafik (fx delebiler) for at sikre en højere fremkommelig for alle
 • Sikre tilgængelighed for alle, bl.a. gennem en certificeret revisoruddannelse
 • Ændre holdninger og vaner hos borgerne ved hjælp af nudging og adfærdsændringer
 • Præsentere rammer og udfordringer for bilfrie byer og derved øge fremkommeligheden for alle

Du kan se vores aktuelle liste med tilgængelighedsrevisorer her.


TRAFIKSIKKERHED
Trafikulykker kan have store menneskelige omkostninger. Men samfundsøkonomisk er der også mange penge at spare, hvis ulykkerne kan forebygges eller reduceres i alvorlighed. Vores kurser og uddannelser er udviklet, så du lærer at forstå og analysere dig frem til, hvordan trafikulykker kan forebygges, og bliver bedre til at finde løsninger, der giver en god sikkerhedsmæssig effekt i forhold til anlægsomkostninger og drift.

Forebyggelse af trafikulykker handler især om at blive bedre i stand til at risikovurdere og forudse trafikantadfærd, så vi i forbindelse med trafikplanlægning kan øge sikkerheden på vejene, allerede inden ulykkerne sker. Samtidig udvikles der hele tiden nye metoder til ulykkesbekæmpelse med vej- og trafiktekniske midler, som kan reducere antallet af ulykker i særligt farlige kryds eller på grå vejstrækninger.

Kurserne bygger på materialet fra vejregelgruppen, som du finder her.

Du finder listen med certificerede trafiksikkerhedsrevisorer her.


YDERLIGERE INFORMATION
Kan du ikke finde det, du søger her på siden, så skriv en mail til os.


Carsten Bredahl Nielsen
Tlf. 20 60 48 31
carsten@vej-eu.dk

Hanne Tuegaard
Tlf. 20 60 48 35
hanne@vej-eu.dk

 

Kursustitel Dato Varighed Sted

De nyeste artikler fra Trafik & Veje om Plan og trafik