Virksomhedskurser

Ramme til billedbanner


VIRKSOMHEDSKURSER

Et virksomhedskursus giver dig mulighed for selv at bestemme tid og sted for dit ønskede kursus. Medarbejderne møder, som de plejer i kendte omgivelser. Du kan også bruge et virksomhedskursus til at styrke netværket i virksomheden.

Virksomhedskurser har samme faglige niveau som vores almindelige, åbne kurser. Vi tilbyder langt de fleste af vores kurser som virksomhedskurser – og du kan også kombinere kurserne og lade jeres kursus vare over flere dage, så det passer til jeres aktuelle behov. I bestemmer selv tid og sted og stiller lokaler samt AV-midler til rådighed. I samler selv de personer, der skal deltage, og I sørger for deres forplejning - så leverer vi undervisere og undervisningsmateriale. Har I ikke egnede lokaler, eller trænger I til at komme væk fra telefonerne, kan vi også finde et godt kursussted.

På de fleste virksomhedskurser er det maksimale deltagerantal 20. Der er dog enkelte kurser, hvor der højst kan være 12 deltagere. Det fremgår af beskrivelsen af de tilsvarende åbne kurser.

Vi tilbyder at tilpasse virksomhedskurser efter jeres ønsker og behov. Vi tager udgangspunkt i de eksisterende kurser og tilretter eller tilføjer emner. Er der emner eller kurser, som du ikke finder i kursusplanen, så kontakt sekretariatet.


SÆRLIGE KRAV TIL UNDERVISNINGSFACILITETERNE PÅ VEJEN SOM ARBEJDSPLADS 
Krav til Vejen som arbejdsplads virksomhedskurserFor yderligere information kontakt:

Vejen som arbejdsplads - Trin I:
Cathrine Holm Braad 
Tlf. 20 60 48 33
cathrine@vej-eu.dk
Vejen som arbejdsplads - Trin II:
Bente Bauer
Tlf. 92 44 72 11
bente@vej-eu.dk
Alle andre kurser:
Carsten Bredahl Nielsen
Tlf. 20 60 48 31
carsten@vej-eu.dk

Ramme til indhold