Handelsbetingelser

Ramme til billedbanner

1. TILMELDINGSBETINGELSER

Tilmeldinger til VEJ-EU’s aktiviteter sker via hjemmesiden www.vej-eu.dk. Deltageren opretter en profil eller logger ind via en eksisterende profil for at tilmelde sig kursus/aktiviteter. Tilmeldingen er gældende, når deltageren har modtaget en kvittering fra VEJ-EU.

På profilen skal registreres navn, virksomhed, CVR.nr., e-mail og fødselsdato. Alle profiler skal indeholde en unik e-mailadresse. To kursusdeltagere kan derfor ikke bruge den samme e-mail. Det skyldes, at deltageren kan tilgå digitalt kursusmateriale, udskrive kursusbeviser samt se tilmeldte - og gennemførte kurser via profilen. VEJ-EU’s privatlivspolitik accepteres automatisk ved tilmelding.

Læs VEJ-EU's privatlivspolitik.

Materiale til brug på kurserne, blandt andet program og deltagerliste findes på deltagerens profil på www.vej-eu.dk. Derfor skal deltageren medbringe en bærbar PC til kurset. Ønskes kursusmateriale på papir, skal det printes og medbringes til kurset.


1.1. Særligt om kurser med
e-læring

Deltagere, som er tilmeldt kurser med e-læring - f.eks. Vejen som arbejdsplads - Trin I eller Trin II, kan efter tilmeldingen tilgå e-læringen via den personlige profil. Læs mere om Vejen som arbejdsplads her.

Hvis en deltager bliver forhindret i at deltage på et kursus med e-læring, kan pladsen, mod betaling af et gebyr, overtages af en kollega fra samme virksomhed. Er der mindre end to uger til kursusstart, kan pladsen ikke videregives.

Har deltageren på Vejen som arbejdsplads ikke gennemført e-læringen inden for tidsfristen på 7 dage før kursusstart kl. 23.59, kan deltageren ikke deltage i det fysiske kursus. Deltageren skal stadig betale for kurset. VEJ-EU kan i særlige tilfælde genåbne og forlænge tidsfristen for færdiggørelse af e-læringen mod betaling af et gebyr på 2000 kr. 

Kontakt info@vej-eu.dk for nærmere information.

 

1.2. Reeksamen

Bestås eksamen ikke, kan tilmelding til reeksamen ske ved at tilmelde sig de åbne reeksamenskurser på VEJ-EU´s hjemmeside. Frist for aflægges af reeksamen er tre måneder efter det oprindelige kursus.

På Vejen som arbejdsplads, er der tre muligheder for reeksamen:

  • Reeksamen på et ordinært kursus.
  • Reeksamen som afholdes udenfor kursussammenhæng. Aflægges enten i Fløng eller i Aarhus.
  • Individuelt i egen virksomhed (en-til-en reeksamen).

Der er ligeledes mulighed for reeksamen på andre kurser, som afsluttes med en eksamen.

Alle kursister, som ikke består en eksamen, kan forvente at blive kontaktet af VEJ-EU, med information om tilmelding til reeksamen.

1.3. Om at blive administrator og tilmelde flere medarbejdere

Administratorer får adgang til at tilmelde flere deltagere til VEJ-EU’s aktiviteter på én gang og kan også se gennemførte kurser, opnåede certifikater m.v. Kontakt info@vej-eu.dk for at blive administrator eller for at få mere information.

2. AFMELDINGSBETINGELSER

Afmelding sker efter følgende regler:

  • Til og med 60 dage før kursusstart kan du frit fortryde dit køb.
  • Ved tilmelding i perioden 59 til 40 dage før kursusstart har du 5 dage til at fortryde dit køb.
  • Fra 39 dage før kursusstart kan du ikke fortryde dit køb.


En kollega fra samme virksomhed kan overtage en kursusplads mod et gebyr på 500 kr. Gælder ikke kurser med e-læring, her er gebyret 1000 kr.

VEJ-EU forbeholder sig ret til at aflyse aktiviteter senest 30 dage før kursusstart. Deltageren får besked via e-mail.

3. BETALING

Alle priser er eksklusive moms.

Kursuspriser er anført ved hvert kursus på www.vej-eu.dk. Prisen inkluderer digitalt kursusmateriale og forplejning i kursusperioden. Kursusprisen inkluderer desuden overnatning mellem kursusdagene, når det er anført i kursusbeskrivelsen. Ønsker deltageren ekstra overnatning, skal henvendelse ske direkte til kursusstedet.

Faktura fremsendes digitalt til den faktura e-mail eller EAN-nummer, der blev oplyst ved bestilling af kurset. Angives ukorrekte tilmeldingsoplysninger, der medfører fremsendelse af ny kreditnota/faktura, faktureres et gebyr på 200 kr.

Gebyrer for rykkere:

  • Ved manglende betaling af faktura til den anførte betalingsfrist fremsendes rykker 1 uden gebyr og renter.
  • Betales fakturaen fortsat ikke, fremsendes rykker 2 med inkassovarsel. Rykker 2 pålægges et gebyr på 310 kr. samt 2% rente pr. påbegyndt måned efter forfald.
  • Hvis faktura med gebyr og renter ikke betales, overgår fakturaen til inkasso uden yderligere varsel.

4. KONTAKTOPLYSNINGER

VEJ-EU - Vejsektorens Efteruddannelse

Guldalderen 12, 2640 Hedehusene
Tlf. 7217 0217
CVR.: 86632012
EAN:  5790001900410

Opdateret den 7. januar 2022


Ramme til indhold